Kategori Kort Nytt

Kort Nytt

Stemme ved kommunevalget?

Det er kommunevalg, og alle blir oppfordret til å stemme. Jeg går langs valgbodene og får utlevert partienes brosjyrer: «For et bedre Oslo» / «En by for alle»...

Kort Nytt

Anmeldelse av narkotikaomsetning

Åpent brev til Oslo Politi Det står hver dag 5-7 (somaliske) ungdommer utenfor Grønland 12, 12B og 16 og selger narkotika. Omsetningen foregår helt åpent...

Kort Nytt

Congratulations from Jewish Rabbi

Rabbi Dovid Feldman, leader of Neturei Karta Interntional.  Jews United Against Zionism & the State of Israel. Dear Dr. Trond Ali Linstad Congratulations...

Kort Nytt

Oslo Pride: Umoral og forfall

Vi kan ha forskjellige seksuelle legninger, og som en dypere side ved oss skal det respekteres. Men uttrykksformer for legningen kan og bør diskuteres, om det...

Kort Nytt

Islam og kommunister

Islam og kommunister – går det sammen? Ja, og spennende er det! Det gir mulighet for nye fronter i viktige regioner der folk er grunnleggende lei korrupsjon...