Om oss

Denne nettsiden tilhører Trond Ali Linstad, som også er sidens redaktør. Artikler og svar på spørsmål er skrevet av ham.

Trond Ali Linstad er lege, muslim og ansvarlig drifter av flere sosiale og kulturelle virksomheter for barn, unge og andre i Oslo. For sitt arbeid ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje, men utmerkelsen ble trukket etter press fra den pro-israelsk, sionistiske lobby grunnet Linstads kritikk av Israel.

Linstad er innehaver av Palestinsk fortjenestemedalje for sitt medisinsk arbeide for palestinske flyktninger, og av Jødisk Ærespris, gitt av den jødiske bevegelsen Neturei Karta for sitt arbeid for rettferdighet for jøder, kristne, muslimer og sekulære i Palestina.

Linstad som er norsk med norske foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og så videre, ble selv muslim etter flere reiser i Midtøsten. Han arbeidet i lengre tid som frivillig lege i leirer for palestinske flyktninger i Jordan og Libanon, og var selv med og opprettet medisinske klinikker i slike leirer.

Han har tidligere i en årrekke vært fastlege med eget legekontor i Oslo.

Kontakt oss

Likte ikke(0)

Nylig publisert

Artikler