Kort Nytt

Viktig å lese: Hva sier Koranen

Det trenge en ny oversettelse av Koranen til godt norsk språk! Det arbeidet er på gang. I denne boka finner du oversettelse av de to første kapitlene...

Nye artikler

Verden

Vestens hykleri over Ukraina

Gresk-ortodoks erkebiskop i Jerusalem, Atallah Hanna: en sterk og stolt person, snakket nylig i et intervju om sider ved verden i dag. Ukraina var i fokus. Han...

Afghanistan

Forhandlinger med Taliban

Taliban? Blant interne opprørsbevegelser og militante sosiale bevegelser som i vår tid har pådratt seg størst oppmerksomhet – en rett betegnelse? – er Taliban...