Spørsmål og Svar

Hvordan skal jeg anvende Koranen?

Spørsmål:

Salam.
Kan man velge ut «det beste» fra Koranen, i betydningen det som passer best i forhold til tiden? Jeg har lest gjentatte ganger i Koranen at du skal akseptere alt som er i den, uansett tid.

Det står bl.a. i 2,85: «Er det slik at dere tror på en del av Skriften og forkaster en annen? Det blir ingen annen belønning for dem som opptrer slik, enn skam under livet på jorden, og på Oppstandelsens dag blir de sendt til den strengeste straff. Gud overser ikke hva dere gjør.»

Håper du kan være vennlig å svare på det.


Svar:

Takk for spørsmål.

Kan vi velge ut "det beste" fra Koranen? Ja, Gud sier vi skal gjøre det! Han kaller dem sine tjenere "som lytter til Åpenbaringen (Koranen) og følger det beste i den"! (39,18)

Hva er "best" i Koranen? Hele Boken er Guds ord! Har Han laget noe som er "best", "dårligst", og noe som er "midt i mellom"? Nei, selvsagt har Han ikke dèt!

Alt fra Gud er "best"! – Men "best" til enhver tid! Derfor er Koranen mangfoldig, med veiledninger til hver tid og sted.

Vi lever i vår tid! Og må finne det "beste" for oss. Derfor har Gud gitt oss fornuft. Det er "ynkelig" (8,22) å ikke gjøre det.

Islam er ikke noe uforanderlig, fastlåst. Nei, Islam må til enhver tid tolkes! Det sier Gud selv, i Koranen. Åpenbaringen – sier Han – inneholder en kjerne. Og andre deler "som er åpne for fortolkning" (3,7).

Vi slipper ikke unna "å bruke vår fornuft"!

Det Koran-sitatet du viser til (2,85), er ikke relevant i denne sammenheng. Det er jødene som der blir tiltalt. De godtok bare noe av Skriften, nemlig det som passet deres bøker, og forkastet (ikke fortolket, med aksept) andre deler. Gud irettesetter "Israels barn", som ble "slått med ydmykelse og usselhet, og pådro seg Guds vrede" (2,61), for at de ikke godtok Åpenbaringen fra Gud (2,41).

Slike venter streng straff.

Gud overser ikke hva vi gjør.

20360cookie-checkHvordan skal jeg anvende Koranen?