Spørsmål og Svar

Veien, Sannheten og Livet. Hva sier Koranen?

Spørsmål:

I Bibelen sier Jesus bl.a.:

– Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6)

Videre står det, om Jesus:

– Han er sendt av Gud. (Joh.5)
– Han er ett med Gud. (Joh.10,30)

I denne sammenheng lurer jeg på hva Koranen sier om Muhammad?


Svar:

Takk for spørsmål.

Dette sier Koranen om Muhammad (fmh):

Han er Guds budbringer. (48,29)

Han ble forutsagt av Jesus. (61,6)

Han ble sendt som profet for å vitne, og for å bringe det glade budskap (om paradiset) og advare (om helvete). (33,45)

Han ble sendt lik “en skinnende lampe som sprer lys”. (33,46)

Han var Guds budbringer og den siste profet. (33,40)
Han ble sendt for at vi skal vokse i renhet. (2,151)

Den som sverger troskap til Muhammad, sverger troskap til Gud. (48,10)

Vi skal lyde Gud og Hans budbringer (Muhammad). (8,20) (24,52)

Muhammad er vårt fremste ideal. (33,21)

Den som elsker Gud, skal følge Muhammad. (3,31)

Muhammed ble sendt som nåde til alle i Universet. (21.107)

Muhammad har brakt oss sannhet fra Gud. (4,170)

20330cookie-checkVeien, Sannheten og Livet. Hva sier Koranen?