Spørsmål og Svar

Hvor i Koranen finner jeg trosbekjennelsen?

Spørsmål:

Hvor i Koranen finner jeg trosbekjennelsen?


Svar:

Det som er den innerste kjerne av tro i Islam, blir uttrykt slik: "Det er ingen annen gud enn Gud! Og Muhammad er Hans profet." (På arabisk: La ilaha illa allah, muhammadar rasul allah.) Det regnes som "trosbekjennelsen" i Islam.

Dersom du kan uttrykke dette, med Gud som vitne, så er du å betrakte som muslim.

20340cookie-checkHvor i Koranen finner jeg trosbekjennelsen?