Spørsmål og Svar

Hva er Koranens syn på kvinner, Bibelen, og Jesus?

Spørsmål:

Jeg går siste året på videregående, og i forbindelse med faget relgion skal vi ha et prosjekt om Islam, med hovedvekt på Koranen. Jeg lurer på om dere kunne gi litt informasjon om Koranens syn på kvinner, likheter og forskjeller mellom Koranen og Bibelen, og hvordan Koranen ser på bibelske personer som Jesus, Moses o.l..


Svar:

Takk for spørsmålene.

1.  Koranens syn på kvinner er et tilbakevendende tema. I sin kjerne er synet slikt: Menn og kvinner er likverdige. Men de er ikke nødvendigvis identiske. Det er forskjeller mellom dem, fysiologisk og psykologisk, som kanskje inviterer til en viss preferanse i forhold til enkelte oppgaver.

En fremtredende islamsk leder i dag har sagt: “Alt det en mann kan gjøre, kan også en kvinne gjøre.” Og det er sant. Men enkelte ting kan det ligge i kortene at den ene vil være bedre til å løse enn den andre.

2. Hva er likheter og forskjeller mellom Bibelen og Koranen? Les: Koranen – en introduksjon. Bibelen og Koranen. Koranen og skapelsen.

3. Hvordan Koranen ser på bibelske personer som Jesus, Moses o.l.? Håper du kan være hjulpet ved å lese: Muslimer tror på Jesus.

Har du flere spørsmål, eller ønsker å utdype det som allerede er sagt, så mail oss gjerne igjen.

20390cookie-checkHva er Koranens syn på kvinner, Bibelen, og Jesus?