Spørsmål og Svar

Hva for ikke-troende siktes det til i Koranen?

Spørsmål:

Hva for ikke-troende siktes det til i Koranen?


Svar:

Det er ikke historisk, eller tidsbetinget, hvem som regnes for troende, eller ikke-troende. De tre krav til "rettferdighet" går igjen. (Men personer eller grupper man forholder seg til, som jøder, kristne eller sabeere, kan historisk eller over tid endre sine oppfatninger om dem.)

Således sier Koranen at for eksempel Abraham var en "troende", han var verken jøde eller kristen, men "muslim", selv om han levde lenge før Muhammad (fred med ham). (3,67)

Så til spørsmålet om det rette gudsbildet, erkjennelsen av Gud, og til hva som er et "rettskaffent liv". Om dette er Koranen klar. Gud er best beskrevet i Koranen, som også definerer et rettskaffent liv.

Derfor står det skrevet:

Ikke-troende er de som sier: "Gud, det er Kristus, Marias sønn!" (5,72)

Koranen sier også:

Om noe søker en annen religion enn Islam, skal det ikke godtas fra ham, og i det neste livet vil han bli blant taperne. (3,85)

Dette var mitt svar. Men jeg kan ta feil.

20380cookie-checkHva for ikke-troende siktes det til i Koranen?