Iran

Ahmedinajed – feilsitert?

Irans president Ahmedinajed er tillagt en uttalelse om at Israel skal ?fjernes fra kartet?. Og det fremstilles ofte i sammenheng med at Iran angivelig ønsker atomvåpen. Underforstått ligger spørsmålet om slike våpen skal brukes til det formålet?


Det hele er feil. Og del av – tør vi si – et propagandistisk angrep. Selve sitatet kan være gjengitt galt.

Vi siterer den respekterte britiske journalisten Jonathan Steele, som i avisa The Guardan (2. juni i år) kaller sitatet ”en propagandistisk feilsitering”. Steele skriver: ”Bemerkningen er ganske enkelt feil. Ahmedinejad har aldri ytret den. Farsi-talende personer har pekt på at han er blitt oversatt galt. Den iranske presidenten siterte et gammelt utsagn av Irans første islamske leder, den avdøde Ayatollah Khomeini, om at `dette regimet som okkuperer Jerusalem må i tidens forløp forsvinne` liksom Shahens regime i Iran er forsvunnet. Han kom ikke med en militær trussel. Han oppfordret til en slutt på okkupasjonen av Jerusalem en gang i fremtiden. Formuleringen ”i tidens forløp” antyder at han ikke venter det skal skje snart. Det var ingen antydning i utsagnet om at Khomeini, da han først kom med det, eller at Ahmedinejad, da han senere gjentok det, mente dette var nært forestående, eller at Iran skulle være delaktig i det.”

”Men den propagandistiske skade var gjort,” skriver Steele. Om at den iranske presidenten ville ”utrydde jødene”. Vestens ”hauker” sto bak fordreiningen, skriver han. Og hvis vi kan få føye til: Med støtte av sionistiske krefter.

Og når vi er inne på Israel: Er disse utsagn så urimelige, slik de blir formet av Ahmadinajad i intervjuet: ”La eierne av dette landet (Palestina) si sin mening. La jøder, kristne og muslimer si sin mening.” I dette ligger underforstått at om slikt skjer, vil Israel opphøre å eksistere, som sekterisk, jødisk stat. Og et demokratisk Palestina oppstå i stedet. Er det ikke dette som må skje?

Og videre: ”Det er ikke Palestina som skal betale prisen (for et holocaust, vår anm.)” ”Europa må ta konsekvensene…” Og: ”Israel må (da) ligge i Europa, og ikke i Palestina.”

Fra et iransk, eller palestinsk, og et midtøstensk synspunkt, må det anses rimelig.

18040cookie-checkAhmedinajed – feilsitert?