Palestina og Israel

Antirasistisk Senter ? dekker selv over rasisme

Antirasistisk Senter oppgir å være et senter som jobber for å bekjempe rasisme og rasediskriminering i Norge. Men hva om Antirasistisk Senter åpner for å gi plass for rasistiske og diskrimineringer i sin egen midte?


Diskriminering
Antirasistisk Senteret gjør det! Senteret oppgir å legge til grunn for sitt arbeid, denne definisjon av «rasediskriminering»: «Enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse…” (Artikkel 1 i FNs konvensjon mot rasediskriminering av 1965.)

Nå har senteret fått en ny nestleder som forsvarer nettopp dette:
Forskjellsbehandling, utelukkelse innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse! Men senterets leder, Rune Berglund Steen, nekter å diskutere om det!

Antirasistisk Senter jobber for å bekjempe rasisme og rasediskriminering i Norge. Men sentret oppgir å ha et bredt kontaktnettverk, også internasjonalt. Senteret har altså også et internasjonalt fokus.

Apartheid
Vi har konfrontert sentrets leder med dette: Den nye nestleder i sentret gir offentlig støtte til en apartheid-stat! Israel er en slik stat, som veldokumentert «forskjellsbehandler, utelukker, innskrenker og begunstiger på grunn av avstamning og nasjonal opprinnelse!» Staten Israel
har dette som et prinsipp, bygget inn i selve sine grunnvoller: skillet mellom to befolkningsgrupper (jøder og ikke-jøder/palestinere). Og det gjelder for alle sider ved staten.

Åpent møte
Vi har derfor foreslått for sentrets leder dette møtet:

«Hva er det med Israel?»
Innledere:
Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk Senter
Trond Ali Linstad, Venner av Jerusalem (Al Quds).

Sentrets leder har avviste dette. Og som begrunnelse har sentrert leder, Rune Berglund Steen, oppgitt at han ikke ønsker å gi Trond Ali Linstad en «plattform» for å gi uttrykk for dennes standpunkt!

Nestleder for diskriminering
Steen lukker øynene for at sentrert nestleder forsvarer forskjellsbehandling, utelukkelse innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Dette ved nestleders støtte til staten Israel. Og Steen vil ikke diskutere det!

Senter med begrenset fokus
Det gir sentret et begrenset fokus! Skjønt mer enn det: Sentret dekker over «forskjellsbehandling, utelukkelse innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse» med en nestleder midt blant dem, som forsvarer nettopp det!

Konklusjonen må bli denne: Antirasistisk Senter ? ikke et antirasistisk senter!

Aktuelle artikler
Ministre fra Sør-Afrika tar avstand fra rasisme i Israel
Jødisk forfatter og sønn av sionistisk general. Foredrag om rasisme i Israel
Jødisk left-wing organisasjon ( Zochrot ). Artikkel om rasisme i Israel
Fredsprisvinner Desmond Tutu sammenlikner sionisme med rasisme
Video om rasisme ( for sterk for New York Times )
Rasisme i Israel har dobblet seg hvert år siden 2008 ( Se dokumentar under )


26320cookie-checkAntirasistisk Senter ? dekker selv over rasisme