Muslimer

Blir du muslim?

Her følger noen grunnleggende eksistensielle sannheter i Islam, så kan du tenke hva du mener om dem:

1. Gud finnes! Ja, Han gjør faktisk det. Og tillat meg den påstand, at lang inne i deg et sted, vet du at det er sant.

2. Gud er Èn! Han er Skaperen, alle tings Opphav. Den ène, som er Den opprinnelige.

Han kan ikke være to, eller tre! Gud kan ikke bestå av for eksempel tre deler, som hver av dem skal være Gud! Nei, Opphavet er ikke delt.

Han er ikke skapt eller født, og har ingen sønn eller mor. Annerledes er ikke Gud.

3. Gud er, og kommuniserer med oss! Han har meddelt Sin vilje i bøker, eller budskap. Koranen er et slikt budskap. Det gamle og det nye testamentet var tidligere budskap.

Han har også meddelt Seg gjennom profeter. Muhammad er den siste profeten. Abraham, Moses, David og Jesus var alle tidligere profeter.

Så blir dette grunnlaget for Islam:

* Det finnes ingen annen gud enn Gud!

* Muhammad er et sendebud fra Gud!

Og slik er den islamske troserklæringen. Så kan du si den, og mene det, ja da er du en muslim!

Vi vil gratulere!

16710cookie-checkBlir du muslim?