Muslimer

Henrik Wergeland døde som muslim

Hvilket livssyn eller hvilken religion sto Wergeland – vår store nasjonaldikter – for, når han døde? Mye tyder på at han døde som muslim!

Han skrev til sin far, Nicolai Wergeland: "Jeg døer som (…) en Allahs opriktige Dyrker."

Dagny Groven Myhren skriver i en kronikk i denne avis (7. februar) at Wergeland her bare bruke "Allah" som et annet ord for "Gud", og at utsagnet slett ikke refererer til islam. Derfor kan hun hevde at Wergeland "hverken på dødsleiet eller tidligere bekjente seg til noen annen religion enn kristendommen."

Men hun tar feil! Wergeland uttalte seg på sitt dødsleie både om islam og kristendom. Og Wergeland foretrakk, sa han selv, det første!

Dette skjedde i en samtale med vennen Wilhelm Lassen. Myhren refererer til samtalen, men skriver bare at Wergeland skal "ha kommentert den tyrkiske katekismen positivt". Hvorfor refererer hun ikke hva Wergeland virkelig sa? Det ville ha klargjort Wergelands mening!

Så tillat at jeg gjør det. Wergeland sa nemlig, slik det ble nedtegnet av Wilhelm Lassen: "Når det gjelder religion holder jeg med til tyrkernes katekismus (dvs. Koranen, min anmerkning, T.A.L.) som jeg nettopp har lest på ny. Jeg synes den er svært god, og langt overlegen de dogmene som vår religion (dvs. kristendommen, min anm.) bekjenner seg til."

Wergeland uttrykte altså at islams læresetninger og teser er "langt overlegen" kristendommens dogmer (læresetninger og teser). Og dersom han mente dette – og ingen ting taler i mot – så sto han i hvert fall langt nærmere islam enn kristendom!

Samhold dette med uttalelsen over, om at han døde som "Allahs opriktige Dyrker", så var Wergeland Norges første muslim.

Legg så til en annen av Wergelands uttalelser på dødsleiet, nemlig denne:

"Den kristne religion setter jeg langt lavere enn tyrkernes (dvs. muslimens, min anm.) og jødenes. Moses, Jesus Kristus og Muhammed – det er tre mennesker som alle har oppfylt verden med sin storhet, uten at det er noen grunn til å la vår "guddommelige frelser" få forrang. Kan det tenkes noe mer absurd påstand enn at det skulle være nødvendig for vår frelse å ha en megler til å tale vår sak for guddommen?"

Wergeland avviste altså "frelseren" Jesus, og så ham som et menneske, lik Moses og Muhammed. Slik som muslimene gjør!

Han uttalte seg slik om de kristne:

"Når alt kommer til alt, hvordan har de kristne oppført seg mot sine brødre som tilhører en annen religion? Til alle tider som uhyrer med våpen og ild!" (Kilde: Edda, Nordisk tidsskrift, bind IX, Kristiania 1918.)

Jeg gir Wergeland-ekspertenYngvar Ustedt rett når han til Dagbladet (16. mai 1997) uttalte: "Muhamedanismen, som islam ble kalt på hans tid, var den religionen som sto Wergeland aller nærmest og som han omtalte med mest sympati i flere sammenhenger. Dikteren satte Allah over kristendommens Gud og mente at muslimenes Muhammed og dernest jødenes Moses var større profeter enn Jesus Kristus, som i Wergelands dikteriske framstilling var profet, men ikke frelser som i evangeliene."

Wergeland satte Allah over kristendommens Gud. Han så på Jesus som en profet. Og på Muhammed som den største profet. Han satte islam over kristendommen. Slik ble Henrik Wergeland – muslim!

16700cookie-checkHenrik Wergeland døde som muslim