Muslimer

Kvinnens rettigheter i islam

En leser har sendt oss disse punktene om kvinners rettigheter i islam. Det heter blant annet: Kvinnen skal behandles godt som medborger, kone, mor, søster, osv.


Og videre, om kvinners rettigheter:

Kvinner har eiendomsrett

Kvinner har rett til å jobbe, gjøre avtaler og skrive kontrakter på egne vegne

Kvinner er økonomisk selvstendige

Kvinner kan fri, og invitere til ekteskap

Kvinner skal søke kunnskap

Kvinner har rett til å vitne i enhver rettssak

Kvinner har stemmerett

Kvinner har rett til å velge sin mann og til å samtykke i ekteskap

Kvinner kan ikke tvinges til å gifte seg. Og dersom tvang skjer, så er ekteskapet ikke gyldig

Kvinner kan ikke tvinges til å tro (like lite som menn kan det)

Kvinner som er separert har rett til økonomisk støtte fra mannen i separasjonstiden

Kvinner har rett til skilsmisse selv om ektemannen motsetter seg det

Kvinner som blir skilt har rett til barna. (Gifter hun seg på nytt, kan barna velge hvor de vil være.)

Kvinner kan ta over plikten til å forsørge familien sin, om mannen ikke gjør det. Klarer ikke kvinnen underholdet, har hun krav på støtte fra samfunnet

Kvinner og menn skal ha lik straff

Kvinner har arverett på lik linje med menn. (En datter arver halvparten i forhold til sønnen fordi hun ikke har forsørgerplikt. En sønn arver dobbelt så mye fordi han har plikt til å forsørge familien sin. Det datteren arver, er til hennes eget bruk. Mødre og fedre arver likt.)

Kvinner får brudegave av mannen, og gaven forblir hennes egen eiendom selv om hun senere blir skilt.

Kvinner og menn skal beskytte kroppen sin. (Hijab betyr beskyttelse.)

Kvinner kan ha alle yrker

Kvinner og menn er skapt av den samme substans.

Slik er rettigheter til, og syn på, kvinner (og menn) i islam. Selv om disse slett ikke alltid blir fulgt opp i muslimske samfunn, eller av alle muslimer.

26270cookie-checkKvinnens rettigheter i islam