Muslimer

Eid Mubarak!

Nå markerer millioner av muslimer over hele verden, Eid al Adha, for å minnes historien om Abraham og sønnen Ismael, som handler om å være lydig mot Gud. Et stort antall pilegrimer er i Mekka, for å delta i markeringen der.


Da må det være lov å minne om at herskerne i Mekka; saudiene, ikke er legitime herskere, men en styrtrik storfamilie som har tilranet seg makten i landet. De er ikke islamske styrere, og har ingen rett til den rollen som de prøver å spille.

Koranen sier at bare de kan bestyre moskéer som «gir penger i veldedighet og ikke står i frykt for andre enn Gud». (9,18) Saudiene frykter mest folket, og folkelig opprør og uro, som kan true makten deres. Da ber de om hjelp fra USA.

Koranen sier også, om slike styrtrike, korrupte: «Si til dem som samler lader av gull og sølv, i stedet for å gi det på Guds vei, at det venter dem en smertefull straff.» (9,34)

De fremstiller seg som voktere av de hellige steder, disse saudiene. De har ikke noe der å gjøre. Tvert om bør de fratas sine posisjoner! Det skal så visst, tjene islam.

26060cookie-checkEid Mubarak!