Muslimer

Saudiene ødelegger Mekka

Det wahabitiske styret på den arabiske halvøya ? disse herskere fra saudi-familien, som har oppkalt området etter seg selv, til Saudi-Arabia ? er i ferd med å ødelegge de hellige steder i landet! Ja, hva mener du selv?


Se på bildene til denne artikkelen, av Mekka ? det helligste stedet for alle muslimer! Mål for den pålagte pilegrimsreisen! Mekka, med gudshuset Kaaba, et symbol for selve livet vårt her på jorden, der Gud skal være i sentrum for alle ting! Mekka korrumperes av saudiske herskere, til noe annet enn det var ment å være.

Mekka ? et sted Profet Muhammed (fred med ham) lærte menneskene å være like, bygge fromhet og bøye seg for Gud, blir nå av saudiene forandret, til en boltreplass for de rike! Saudiene bygger veldige skyskrapere, glitrende kjøpesentre og store luksushoteller ? fortrinnsvis for de velstående og kjøpesterke. Profitt og naken kapitalisme styrer tenkningen i dagens Mekka, i hvert fall hva angår saudiene! Det heslige Klokketårnet, etter mønster fra Big Ben i London viser hvor de saudiene henter inspirasjonen sin fra, og det er ikke fra Gud!

Tilbake står Kaaba, i den store moséen, nå overskygget av kapitalistiske byggeprosjektene! Det er en stor tragedie. Ja, egentlig en forbrytelse mot islam! Det viser hvordan de saudiske styrende, i det som kalles Saudi-Arabia, har erstattet spiritualitet med materialisme, og ydmykhet med selvhevdelse og arroganse! De demonstrerer sin makt og sin rikdom. Hvor elendige de er!

Og mer enn det: Historiske bygninger og steder, fra islams lange historie i landet, rives eller jevnes med jorda! Kjente personers gravplasser raseres, ja ? unnskyld at de sies, men huset til Profetens første kone, Khadidja, er revet og blitt et offentlig toalett! Dette er en følge av den wahabitiske tenkningen, om at historiske bygninger og personer skal glemmes og overkjøres, for ikke å invitere til «avgudsdyrkning», slik disse wahabiter ser det. Slik forringes og fattiggjøres både historien og troen.

Tilbake til bildene. Du ser bilde av det gamle Mekka, med hellige steder naturlig mellom åser og knauser. Jo, visst kan dette ekspanderes, men med nennsom hånd. Og videre Mekka av i dag, med det heslige tårnkomplekset som setter de hellige stedene i skyggen for luksushoteller for de rike. Merket er også historiske steder som saudiene nå raserer.


24500cookie-checkSaudiene ødelegger Mekka