Muslimer

Veivalg blant imamer

Jeg har fått i hende noen bøker, skrevet av en for mange, velkjent imam. Det er med skam å melde, vil noen si, at jeg ikke kan verdsette de bøker.


Jeg har fått i hende noen bøker, skrevet av en for mange, velkjent imam. Nå er han for øvrig død. Han har fortsatt mange tilhengere, med hovedsete i Kuwait, men også i Irak. Det er med skam å melde, vil noen si, at jeg ikke kan verdsette de bøker. Her er noen tanker om dem.

Først, hvis jeg skal si noe positivt: Imamen/forfatteren har tydeligvis lest mye, og tatt til seg det stoffet han har lest. Men ellers er det lite som imponerer.

Tradisjonelt og dødt
Han er i beste fall en tradisjonell imam, som gjentar det som har vært sagt av imamer, i hele islams forfallstid, gjennom flere hundre år. Han løfter ikke et øyeblikk hodet.

Han presenterer stoffet sitt uten kraft. Det er, synes jeg, tradisjonelt og dødt. Selv virker han selvopptatt: Han skriver om seg selv, og forteller hvor klokt han har besvart folk som spør, og hvordan han med denne sin kunnskap, har fått andre til å bli muslimer. En muslimsk imam bør være mere ydmyk.

Han vil tilbake til det gammelmodige islam, blant annet slik: Han mener det er forbudt for menn å klippe sitt eget, eller andres skjegg. Alle bør gifte seg tidlig, mener han; for eksempel jenter fra de er 9 år, og gutter fra de er 15. Polygami er bra, og menn kan gjerne ha fire koner. Konene skal da være som «søstre» for hverandre, og ingen skal være sjalu. Barn av en kafir og en muslim kan være «urene» barn, skriver han. Og så forteller han dette: En nylig gift brud kan ikke den første uken spise sure epler, eller melkeprodukter, for da kan hun bli steril. Og har hun menstruasjon etter å ha drukket eddik, så blir hun aldri ren igjen. Spiser hun koreander, får hun en vanskelig fødsel.

Gamle fordommer
Ha ikke samleie med din kone på bestemte dager, sier han, får dersom konen da blir gravid, vil barnet og hun selv, få spedalskhet. Og ligger du med henne på ettermiddagen, så vil barnet ditt bli skjeløyd. Snakker du med din kone under samleiet, så kan barnet ditt kunne bli stum. Og ser du på din kones underliv, så vil barnet kunne bli blind. Ligger du med din kone i solskinn, vil barnet alltid være blind. Men ligg gjerne med din kone på en mandag, for det er veldig bra! Og så videre, og så videre. En slik bok utgis altså i dag.

OK. Mye liknende fins i andre bøker. Men det er sjelden at det trekker frem, og presenteres som aktuelt stoff i dag. Det bør heller ikke gjøres! Men så ikke med imamen/forfatteren, og den gruppen som hører til. (Det er imam Shirazi, denne gang.)

Jeg sa bøkene hans er tradisjonelle og «døde». Men så har han noen aktuelle kommentarer. De overbeviser heller ikke.

Imamens/forfatterens tanker
Han roser det vestlige demokratiet (men er det ikke betenkninger ved det, ut fra islam?). Og så lanserer han en ny idé, om en «muslimsk bevegelse», skriver han, basert på pasifisme og ikke-vold.

Han legger til grunn for den bevegelsen, et angivelig utsagt fra Jesus ? som andre muslimer mener ikke er riktig. Det gjelder Jesus som i Bibelen sier: «Om noen slår deg på ditt ene kinn, så vend det andre kinnet til (så han kan slå deg på det kinnet også)». Denne ENGINE pasifisme og ikke-vold, skal være grunnlag for den nye bevegelsen, sier imamen/forfatteren. (Fulgte profeten Muhammed, og Imam Hussain dette?)

Så skal man gi gaver til de som bekjemper en, mener han, for da vil fiendens hjerte smelte, fienden skal bli muslim.

På denne bakgrunn støtter ikke imamen/forfatteren for eksempel palestinerne, og neppe heller Hezbollah (som kjemper for anstendighet og verdighet). For de skal vende det andre kinnet til! Og så skal sionister, og andre undertrykkere, kanskje bli muslimer, tror han.

Jeg synes at dette er et underlig standpunkt. Og det er etter min mening, et standpunkt som for eksempel USA, og Israel, skal være svært fornøyd med. Og dersom USA har hemmelige tjenester, og støtter grupper som de ser seg tjent med, vil denne gruppen være en slik ? og det fortsatt etter min mening.

Dette var mine tanker.
Ha meg unnskyldt, om jeg tar feil.

24440cookie-checkVeivalg blant imamer