Spørsmål og Svar

Om bønn (salah) og rutiner for bønn

Spørsmål:

Salam

Hvis Trond er for opptatt med å svare, så vennligst la den kollegaen det måtte gjelde, svare. Fordi jeg ønsker et godt svar. Ikke sitte og søke på Google og Youtube for det har jeg – og garantert alle andre også, som sender inn spørsmål via denne nettsiden, gjort. Jeg vet dere er opptatte, men det er vi lesere også.

Kort og godt så er jeg en voksen, ung kvinne på 25 år. Litt klisjé sagt, men jeg har da et godt hjerte, og gode intensjoner om å gjøre kun gode handlinger. Jeg er født muslim, og er av den typen som virkelig søker tilgivelse hos Allah swt hvis noe haram ble gjort. Jeg har bedt regelmessig i ca. 1 år for en god stund tilbake. Og siden da har det bare vært av og på med bønn etter behov og når jeg føler jeg har tid …

Selvfølgelig finnes det ingen grunn til å ikke be for Allah swt. Men jeg erfarer at hver gang jeg føler at “åh, dette er min tid nå, jeg tar bønnen ved en spesiell grunn det skal jeg fortsette med”, så dabber det av de kveldene man er sliten osv. …

Er man dømt til å leve ulykkelig i hverdagen fordi det er fra og til med bønnerutinene? Er man dømt til å leve ulykkelig fordi man ikke ber i det hele tatt?

Vil Allah swt ta hensyn til dine innerste intensjoner om at du tenker på Allah swt hver eneste dag og sier alhamdolillah og astaghfirullah daglig selv om du ikke ber daglig?

Jeg vil gjerne be og få det til å bli en fast rutine, men akkurat nå for tiden føler jeg at jeg ikke klarer å holde det. Og tenker heller å be når jeg er gift, har barn og “alt er stabilt”…

Takker for svar for jeg trenger en tilbakemelding.

Wassalam


Svar:

Salam,

Takk for din e-post.

Du reiser viktige spørsmål! De går til kjernen i Koranen; hva er egentlig islam? Og nå svarer jeg ut fra min forståelse av det. Det er lov å legge inn forståelse og tolkning; Koranen sier det selv! Den anfører om Koranens innhold, at noe er grunnleggende; Koranens (og islams) kjerne. Og at annet er billedlig, som kan tolkes (3,7). Hva betyr det for bønnen?

Bønner i islam
Vi snakker om to forskjellige bønner i islam: Den ene er bønnen når vi «snakker» med Allah/Gud i ønsker, tanker, drømmer og håp. Den andre er den pålagte bønnen, den rituelle bønn; salah, fast bønn som muslimer skal overholde. Dine spørsmål gjelder den siste.

Salah, pålagt bønn
Koranen viser til salah mange steder; hvor viktig det er å holde den. Koranen sier også hva innholdet i salah skal være; hva som er det viktigste ved den!

Salah, bønnens innhold.
Salah er hengivelse til Allah (6,162), å bøye seg for Allah (6,163), minnes Allah (20,14), prise Allah (9,112) og være Allah bevisst (1,2). Vi slår fast at Allah er Den éne høye (13,14). Salah hjelper oss mot det som er galt (29,45).

Det hender vi glemmer dette; hva innholdet i salah er! Vi gjør salah til en formell ting! Vi «må bare gjøre det», er det ikke fem ganger om dagen? Lagt til klokketimer? Og skulle vi for eksempel glemme det, eller ikke riktig finne tid hver dag, blir vi da «dømt til å leve ulykkelig i hverdagen fordi det er fra og til med bønnerutinene» – slik du spør? Nei, jeg tror ikke det!

Salah, ikke formalisme
Koranen slår fast dette:

 • «Ynkelig den som ber (gjør salah), men glemme innholdet i bønnen. (107,4-5)
 • Ynkelig den som i bønnen (salah) «– legger vekt på det ytre … (107,6)
 • «Fromhet og sannferdighet ligger ikke i å vende seg mot øst eller vest.» (2,177).

Koranen knytter bønnen; salah sammen med å gjøre det gode:

 • «Bøy dere for Den høye (i salah) og gjør det som er godt!» (22,77)
 • Ynkelig den som ber (gjør salah) … «– og ikke hjelper andre». (107,7)
 • De som erkjenner; sant troende skal «– holde bønnen, salah, og gi til andre av det Allah/Gud har gitt dem» (8,3)

Moral og godhet er sentralt i Koranen; langt mer enn ytre former.

Salah, bønnen i praksis
Vi har pekt på innholdet i salah; bønnen (over). Koranen sier om hvordan den skal gjøres, i tekster som kan skrives slik:

 • «Vend ditt ansikt (eller bevissthet) mot Den hellige moské.» (2,144). For den skal være kiblah; retning/fokus for innhold i din bønn. (2,149)
 • «Stå foran Allah/Gud hengivent.» (2, 238). Husk også: «Hvor du enn vender deg, står du foran Allah/Gud.» (2,115)
 • «Vær Den høye hengiven». (3,43)
 • «Stå (i salah), bøy deg (for Den høye) og gi deg over i hengivenhet.» (22,26)

Før salah, og som symbol for renhet; wudu: «Vask ansikt og hender til albuene, stryk hode og føtter til anklene.» (5,6) Eller, om du ikke har vann: «Stryk ansikt og hender med ren grunn/sand.» (4,43) «Allah/Gud vil ikke gjøre det vanskelig for dere.» (5,6) Og fortsatt er dette symbolikk.

Salah, symbolikk
Til påminning til deg som spør her: Koranen sier hva som skal være innhold i salah (over); det som er vesentlig ved bønnen. Følger du det, er du er på rett vei. Det ytre, formene, det du kaller «bønnerutinene», er underordnet dette, så bekymre deg ikke mye ved det.

Salah, bønnerutiner
Hva er egentlig «bønnerutinene»? Ikke annet enn dette: gjennom ytre handling, vask, å stå, bøye seg, gå ned på kne; fysisk – å uttrykke og bekrefte det som skal være i ens sinn! Hold fast ved det.

Salah, bønnens tider
Når er tid for salah; å be? Koranen gir rom for tolkning.

 • «Ære Allah/Gud (i salah) morgen og kveld. (24,36) (33,42)
 • «Les foreskrevet bønn (i salah) i hver ende av dagen; under nattas første timer. (11,114)
 • «Akt Allahs storhet når du går mot natta og mot morgenen – og når dagen passerer middagshøyden og vender mot aftenen. (30,17-18)

Av dette blir det tre tider for bønn; salah: morgen, kveld og middagstid. Igjen: «Bønnerutiner» – i tid og form – kan bli diskutert.

Salah; innhold og tradisjon
Koranen gir neppe noen entydig beskjed om tid og form for bønnen; salah. Men det finnes en sterk tradisjon. I tradisjonen er det bønn (salah) til fem tider daglig, ikke tre. Men det hendte også at profeten Muhammed (fred med ham) ba til tre tider om dagen; bønnene ble gjort til tre.

Muslimer har senere gjort det samme (shia-muslimer gjør gjerne det).  Og skal vi tillate oss en parallell til for eksempel Bibelen? “David bøyde seg (i bønn) tre ganger.» (1.Samuel 20,41.) «Kveld, morgen og middag skal jeg be.» (Salmenes bok 55,16-17.) «Daniel bøyde seg på sine knær i bønn tre ganger om dagen.» (Daniel 6,10.) Dette kan også være fra Allah/Gud.

Salah, ord som sies
Hva sier man i bønnen? Koranens første kapittel; Åpningsbønnen (al-Fatiha) som i sin helhet retter seg til Allah/Gud, hører til. Det er vanlig å si det på arabisk. Den som finner det vanskelig å huske og forstå innholdet i al-Fatiha på arabisk, kan lese det på et språk som hun eller han forstår. Andre vers fra Koranen og ord om å underordne seg Allah/Gud kan også leses.

Etter den pålagte bønn; salah, si gjerne noen ord i erkjennelse av Gud/Allah. (4,103)

Salah, konklusjon

 • Salah antas kanskje ikke å være et arabisk ord, men eventuelt et arameisk. Innholdet i ordet er å være erkjennende og bevisst Allah/Gud. Det er kjernen i salah; bønnen.
 • Det indre er langt viktigere enn det ytre. Det ytre – former og bevegelser – skal bare understreke det indre.
 • Legger du dette til grunn, min venn – og du har «godt hjerte» og «gode intensjoner» – så finner du din salah.
 • Tankene over kan kanskje hjelpe deg.
 • Samtidig er det alltid slik, at det er Allah/Gud som vet best.

Salah, tillegg
Tolkninger er lov, med kunnskap og klokskap, kan vi håpe. Ikke alle utviser det. Dette er spørsmål rundt salah:

 • Skal underarmer vaskes opp eller ned i wudu?
 • Skylle og vaske munnen?
 • Stryke eller vaske føtter?
 • Holde armene langs siden i bønnen eller samle dem over magen eller over brystet?
 • Si amen under bønnen eller ikke?
 • Dette for å nevne noe.

Det er stridsspørsmål blant mange. Noen kan bli drept for det. Men tilbake til den genuine bønnen; salah, og hva vi uttrykker ved den: Jeg tror du finner din vei.

Vennlig hilsen
Trond Ali
(Mine uthevelser.)

84400cookie-checkOm bønn (salah) og rutiner for bønn