Spørsmål og Svar

Bønnetid

Spørsmål:

Kan bønner midt på dagen utsettes til kveldsbønnen dersom jeg har lønnet arbeid som kommer i konflikt med tid for bønn?


Svar:

Takk for spørsmål.

Ja, bønn på dagen kan utsettes til kvelden, om du er i lønnet arbeid som kommer i konflikt med tid for bønn. Islam er et fleksibelt system. Det er lov til ? ja, mer enn det; du er pålagt ? å bruke fornuft! Og islam er et system for det daglige livet, med jobb, andre arbeidsoppgaver, familie osv. I bunnen skal ligge erkjennelsen om at islam er det sanne system! Du tilpasser det med din fornuft.

Mvh
Red.

26740cookie-checkBønnetid