Palestina og Israel

Bør man støtte ”jøder”?

Arild Rønsen etterlyser Palkoms deltakelse i den omtalte markering, da «unge muslimer skal danne en fredsring rundt synagogen i Oslo» (Klassekampen 20. februar).


Har Rønsen rett? Bør Palkom ? og for den saks skyld, også «unge muslimer» – være del av den markering? Og: Hvem er de «jøder» man vil støtte?

Et dristig spørsmål, som jeg kort må forklare! Da søker jeg hjelp hos Gilad Atzmon, tidligere elitesoldat i Israels hær. Han har skrevet boka The Wandering Who? – Om jødene, altså. Han skriver om jøder i dag at de kan kategoriseres i tre grupper, først de som følger jødedommen (religionen), så de som anser seg som alminnelige mennesker som tilfeldigvis har et jødisk opphav, og til slutt de som setter sin jødiskhet som det viktigste ved seg.

De to første gruppene er harmløse og uskyldige, skriver han, men den tredje gruppen er problematisk! For dem, i deres eksklusive og overlegne stamme-tenkning, som han sier, er deres jødiskhet deres grunnleggende, primære kvalitet. De identifiserer seg med Israel! Og er støttespillere for Israel.

Synagogen i Oslo; hvilken jødisk gruppe representerer den? Avgjort den siste gruppen! Og bør man lage ring, til forsvar for den? Denne gruppen, altså; av sionistiske Israel-venner ? for det er de vel? – som har synagogen som et sentrum?

La oss også få hjelp til å besvare dette spørsmål, fra den første gruppen jøder; de ortodokse, Torah-tro jøder. De er erklærte Palestina-venner! De ville aldri delta i noen «ring» rundt den aktuelle synagogen! De ser den, med dens sionisme, som blasfemisk? Og skal vi lytte til dem?

27830cookie-checkBør man støtte ”jøder”?