Palestina og Israel

De feiret etnisk rensning

De har nettopp feiret den etnisk rensing av palestinerne, de ledende sionistorganisasjoner i Norge. Fra deres ståsted var markeringen ?Den store 60-årsfesten for Israel?. Det gjaldt ?fødselsdagen? til Israel. Men alle vet nå ? alle med kunnskap vet ? at Israel ble ?født? ved en systematisk og omfattende fordriving av palestinerne. Bare slik ble landet ?renset?, og mulighetene lagt til rette for innvandring av jøder fra alle land, i en storstilt settlerprosess.

Det ?fødte? staten Israel. Men skapte det palestinske flyktningeproblemet, som er forblitt et åpent sår, nå i 60 år, og videre i fremtiden, til den grunnleggende urettferdigheten mot palestinerne, og andre folk i regionen, er blitt reversert.

Beklemmet feiring

Jødenes trosorganisasjon i Norge var blant arrangørene. Og det er et problem; at jødene så klart og konsekvent knytter seg til det sionistiske prosjektet, med en ?jødisk? stat i Palestina, etter fordrivingen av palestinerne. Jøder blir gjort en bjørnetjeneste, slik historien skal vise, ved at jøder og jødiske organisasjoner erklært og åpent, sterkt og uten reservasjoner, lar seg identifisere med undertrykking og fordriving, eller sagt på en annen måte; med Israel. De er støttespillere for en stat som er basert på en grunnleggende aggresjon. Historien vil notere det.

Folk skal spørre om det er noe ?jødisk? ved Israels etniske rensing og rasisme. Og når Israel (og USA?) blir stadig mer repressiv i regionen, vil jøder ytterligere bli eksponert. Jødene står på den gale siden. De skal ha mye å tape.

Hvem andre arrangerte ?festen?? Det er Den Norske Israelmisjon, Hjelp Jødene Hjem, Med Israel for fred og Ordet og Israel; de mest innbarkete sionistorganisasjonene i Norge. Sionisme er som man vet, en politisk eller religiøs-politisk ideologi med forankring både hos jøder og ikke-jøder. Sionismens mål har vært og er, et ?hjem? for ?det jødiske folk? i Palestina. Man skal ?samle det jødiske folk?, ved innvandring fra alle land. Begrunnelsen er to-delt: Jøder i ?utlendighet?, mener man, er i en ?unormal? situasjon, og skaper ved dette antisemittisme, som bare kan bringes under kontroll ved at jødene får sin egen stat. Og videre: Palestina er jødenes land, gitt dem ved et løfte i Bibelen. Det er oppfyllelse av dette løftet, hevdes det, når jødene tar landet i besittelse, og driver ut ? som Bibelen sier ? det folket som bodde der, og som står i veien for løftets realisering.

De fleste jøder i dag er sionister, med den ene eller andre begrunnelsen. Mange kristne er også sionister, under henvisning til bibelske skrifter. Videre finnes sekulære sionister. De godtar jødiske ?rettigheter? i Palestina, inkludert ?retten? til en egen stat ? der hvor palestinerne ble drevet ut – og med de ?jødiske? særtrekk ved staten, inkludert eksklusiviteten i lovverket og den innbygde diskriminering av palestinerne.

Dette ?Israel? må aksepteres, sier de, som krav til palestinerne, og som forutsetning for enhver forhandling. Norske myndigheter står for dette synet. Det er derfor ikke overraskende – men likefullt svært beklagelig ? at den norske regjeringen, ved statssekretær Raymond Johansen, hilste ?Den store 60-årsfesten for Israel?, staten som hviler på etniske rensing av palestinerne.

Illusjoner om framtiden

For regjeringen å slutte opp om festen, var mer enn å tilsidesette palestinerne. Det ligger i støtten til Israel en illusjon om hva fremtiden kan bringe. Regjeringen tror på forhandlinger og fred; om palestinerne godkjenner Israel, mener man, og tar avstand fra ?terror? (motstandskamp), vil Israel bli mer medgjørlig, avstå land og gi til palestinerne en ?stat?. Men det er grunnleggende feil.

Det overser sionismens vesen, og neglisjerer Israels karakter, av en sionistisk stat. Og mens fokus er rettet mot palestinerne, med blokade for ettergivenhet, konsoliderer Israel sin stilling; festner grepet om Jerusalem, og bygger flere bosettinger på Vestbredden. Israel etablerer ?nye fakta?.

Ta sionistene på ordet! Og legg illusjonene til side. Hver eneste statsminister i Israel, helt siden staten ble etablert, har sagt klart i fra at Israel med Jerusalem, og hele Vestbredden ? og også dagens Jordan(!) ? egentlig er del av Eretz Israel; landet til jødene.

Den nåværende statsminister Olmert sa det slik: ?Vi står besluttsomt fast ved den historiske retten for Israels folk til hele Landet Israel, til hver åsrygg i Samaria og hver dal i Judea.? (Financial Times 25.02.06.) Og Landet Israel, på kart fra Israels ambassade i Oslo, strekker seg til Irak.

Ledende rabbinere i Israel mener det er pålagt jøder, ut fra deres hellige skrifter, å erobre hele Landet Israel, for jøder å bosette seg der. Palestinerne, og andre ikke-jøder, skal kunne drives ut, slik det er nedfelt i Tora´en. Ett religiøst motargument diskuteres: Om erobringen av Landet Israel skal vise seg militært umulig, og krigen mot landets ikke-jøder vil medføre store (jødiske) tap, kan pålegget om erobring og krig anses som ikke gjeldende nå. Da kan palestinernes nærvær måtte aksepteres.

Det kreves makt mot Israel! Først og fremst militær makt, men også politisk press. Israel må rett og slett stanses. Man må ta i bruk andre virkemidler enn den ?dialog? noe håper på, også fra norske myndigheters side.

Sionistorganisasjonene var samlet til ?fest?. De feiret ?fødselen? til staten Israel. Og indirekte: den etniske rensing av palestinerne. Vi skal protestere.

20930cookie-checkDe feiret etnisk rensning