Palestina og Israel

Det palestinske flagget utenfor FN-bygningen

Gratulerer til Palestina, som har fått sitt flagg heist utenfor FN-bygget! Der henger det, sammen med andre nasjoners flagg! Gratulerer til Palestina, som har vunnet ny anerkjenning, og gitt en plass ? med sitt flagg ? ved siden av de andre nasjoner! Det har en symbolsk verdi.


Trond Ali Linstad – tale på en markering.

Gratulerer til Palestina, som har fått sitt flagg heist utenfor FN-bygget! Der henger det, sammen med andre nasjoners flagg! Gratulerer til Palestina, som har vunnet ny anerkjenning, og gitt en plass ? med sitt flagg ? ved siden av de andre nasjoner! Det har en symbolsk verdi.

Men det endrer ikke noe på bakken! Situasjonen i Palestina forblir som den er! Okkupantmakten ? Israel ? styrker sitt grep over landet. Settlerne forsetter å bygge. Palestinerne undertrykkes inne i Israel. Palestinske flyktninger får ikke vende hjem. Jerusalem innlemmes i den israelske staten.

Flagget vaier utenfor FN i New York! Et flertall nasjoner anerkjenner Palestina! Palestina er gitt en talestol! Gratulerer til Palestina!

Men det endrer ikke noe på bakken! Situasjonen i Palestina forblir som den er! Okkupantmakten ? Israel ? styrker sitt grep over landet. Settlerne forsetter å bygge. Palestinerne undertrykkes i Israel. Palestinske flyktninger får ikke vende hjem. Jerusalem innlemmes i den israelske staten.

Symbolikk er også viktig! Det vitner om anerkjenning og respekt! Det palestinske folket fortjener dette! Det palestinske flagget vaiende i vinden! Med gode og velvillige ord.

Men det endrer ikke noe på bakken! Situasjonen i Palestina forblir som den er! Okkupantmakten ? Israel ? styrker sitt grep over landet. Settlerne forsetter å bygge. Palestinerne undertrykkes i Israel. Palestinske flyktninger får ikke vende hjem. Jerusalem innlemmes i den israelske staten.

Gratulerer til Palestina! Deres flagg skal bli sett av mange! De skal vite at Palestina er. Palestina skal ha velvilje og sympati.

Men det endrer ikke noe på bakken! Situasjonen i Palestina forblir som den er! Okkupantmakten ? Israel ? styrker sitt grep over landet. Settlerne forsetter å bygge. Palestinerne undertrykkes i Israel. Palestinske flyktninger får ikke vende hjem. Jerusalem innlemmes i den israelske staten.

Det er i Palestina ? og ikke i New York ? at den virkelige kampen skjer!

28690cookie-checkDet palestinske flagget utenfor FN-bygningen