Syria

Det rakner for USA-alliansen i Aleppo

Godt nytt for dem som står for et uavhengig og samlet Syria, mot USAs, Natos, Israels og gulfstatenes forsøk på å rive ned Syria – for et «nytt Midtøsten» (USA, Israel og Nato), eller et fundamentalist-farget Midtøsten (Saudi-Arabia og andre gulfstater): Den syriske hæren vinner fram i Aleppo!


Gledelig nytt, for dem som står for en uavhengigtetslinje i Midtøsten – representert ved Syria under Assad, Hezbollah i Libanon, palestinske patriotiske grupper og Iran, nå med støtte fra Russland. Mot den Vest-styrte imperialistiske fronten bestående av USA, Nato med England og Frankrike, Israel, Tyrkia, Saudi-Arabia og andre gulfstater!

Med nederlag for den norske regjering, som har stilt seg besluttsomt på imperialist-maktenes side ved å sende elitesoldater til Syria for å trene opposisjonens soldater og gi millioner av dollar til det sosiale nettverket som opposisjonens soldater kan hvile seg på!

Godt nytt for Syria og Midtøsten! Syrisk seier i Aleppo gleder!

dirty-war

79910cookie-checkDet rakner for USA-alliansen i Aleppo
Tags