Syria

Indisier om Syria-krigen

Hva er bakgrunnen for Syria-krigen, hvordan kom den i stand? Og hvem bærer ansvar for den? Årsakene kan være mange ? og flere enn den som gjerne trekkes frem, ofte som den viktige ene, nemlig: «Folket i Syria gjorde opprør mot president Assads diktatur, men de fredelige protester fra folket ble brutalt slått ned, og borgerkrigen var i gang.» Her er noen innsigelser til det:


* ) Jeg googler på krigen i Syria, og finner blant ytre forhold dette som vil ha kunnet spilt inn, fra relasjonen mellom USA og Syria: «Vesentlige spørsmål mellom de to stater har vært den arabisk-israelske konflikt, annekteringen (fra Israels side) av Golan-høydene, Irak-krigen ?» (Wikipedia) Og så: «Et WikiLeaks-document synes å vise at USA siden 2006 la planer om å destabilisere Syria».

* ) Jeg leser dette, om at neokonservative ledere i USA lenge har «støttet energisk bruk av amerikansk makt for å omforme kritiske områder i verden», i boka til de to amerikanske professorene John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt: The Israel Lobby.

* ) De to professorene skriver også, og nå om Irak-krigen: «Irak-krigen var ment å skulle være det første skritt i en større plan for å omforme Midtøsten på måter som skulle tjene langsiktige amerikanske og israelske interesser.» Professorene viser til det at ville bli nødvendig «å bruke sverdet» i enkelte land (Syria?) i tillegg til Irak.

* ) De refererer til amerikanske ledere, blant dem daværende visepresident Cheney – som flere ganger snakket om behovet for en «regional omforming» av Midtøsten.

* ) Og videre, om neokonservative politikere og ledere: «Disse er for å bruke amerikansk makt for å ta seg av Israels viktigste fiender i regionen» – og nevner spesielt: Syria.

* ) Så leser jeg et notat av den tidligere jødiske israeler og sionist, Gilad Atzmon, som refererer til den oppfatning at Israel «for å opprettholde sin regionale overlegenhet, må splitte opp de omliggende arabiske stater i mindre enheter», hvilket innebærer «at arabere og muslimer skal drepe hverandre i endeløse sekteriske kriger.»

* ) Dette står om selve opprøret: «Det er drevet frem av elementer i det syriske Muslimske Brorskapet, som man lenge har antatt har forbindelser til Al Qaeda, og som i mange år har kjempet mot det sekulære Baath-partiet til president Assad.»

* ) Og om å «drive frem» et «opprør»: Fundamentalister i den syriske opposisjonen kan selv ha bidratt til «å initiere volden». (Jan Arild Snoen i Minerva, 3 2015.)

Krigens bakgrunn blir dette mer innfløkt enn det vi vanligvis hører; om «det syriske folket» som skal stå mot «diktatoren». Det er en kraftig forenkling! Som dekker til andre krefter; hva med rollen til USA og Israel?

28650cookie-checkIndisier om Syria-krigen
Tags