Syria

Hvem er «oppsisjonen» i Syria?

La oss begynne med dette: Hvordan kom krigen i gang? Var begynnelsen som det gjerne hevdes, en spontan og folkelig bevegelse for frihet og demokratiske rettigheter? Eller var det fra først av en maktkamp mellom grupper; en politisk/ideologisk strid mellom en organisert opposisjon og den rådende regjeringen?


Og der fremmede makter – USA og andre – tidlig blandet seg inn med det mål å fremme regimeskifte? Slik som det ble i Libya? Mye taler for det siste!

«Vi gjorde feil ved å starte et opprør og tidlig gripe til åpen – vi skulle i stedet prøvd dialog med det regimet.» Det sier en representant for opposisjonen i Syria som jeg treffer på Grønland i Oslo. Syriske grupper startet et væpnet opprør etter mønster av det som skjedde i Libya; væpnete enheter i kamp med regimet. Sivile ble rammet. Og opprørerne ba om vestlig hjelp.

Dette skjer i Syria nå! Syriske regjeringsstyrker med luftstøtte fra Russland er i ferd med å ta tilbake opprørskontrollerte områder. Og opposisjonen roper på USA.

«Syriske opprørere som har vært hjulpet av USA og dets allierte sier at de fortsatt ikke ser noen strategi fra USA til å hjelpe dem», skrev International New York Times, 10. februar. Amerikanske allierte; Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har erklært seg villige til å sende fotsoldater til opposisjonen, men nøler. Skadete opprørssoldater får behandling i Israel.

En bemerkelsesverdig front: USA og andre vestlige makter sammen med syriske opposisjonsgrupper, herunder klare terrorister; Saudi-Arabia; De forente arabiske emirater; og Israel! Lite å glede seg over! Mens regimet forsvarer Syria mot en skjebne som den i Libya! Om enn på brutalt vis.


29160cookie-checkHvem er «oppsisjonen» i Syria?
Tags