Spørsmål og Svar

Er det lovlig i følge Koranen å gifte seg med fetter/kusine?

Spørsmål:

Er det lovlig i følge Koranen å gifte seg med fetter/kusine?


Svar:

Koranen omtaler dem som man ikke kan gifte seg med, i kapittel 4, vers 23. Fetter/kusine er ikke nevnt der (og heller ikke andre steder i Koranen, som forbudt i ekteskap). Og når noe ikke utrykkelig er forbudt i Islam, så er det tillatt. Man kan altså gifte seg med fetter/kusine.

Men det er ikke sikkert det er å anbefale! I hvert fall ikke om dette er et autentisk hadith fra Profeten, slik det oppgis å være: – Reis "langt bort" når det gjelder å finne partner i ekteskap!

I dette ligger det en oppfordring til å finne ekteskapspartner "bortenfor" det nærmeste miljø og den nærmeste familie. Og genetisk (arvemessig) kan det være lurt! Det er velkjent i dag at ekteskap for nært innen familien kan være uheldig, ved at muligheten for genetiske skader hos avkommet øker, og hyppigheten av misdannelser tiltar, ved denne ENGINE ekteskap.

Lytt derfor både til fornuften, og til kjærligheten, ved valg av ektefelle!

19600cookie-checkEr det lovlig i følge Koranen å gifte seg med fetter/kusine?