Spørsmål og Svar

Er kortvarig ekteskap (muta) lov?

Spørsmål:

Jeg så for noen uker siden på NRK et program som omhandlet “midlertidige ekteskap” i Iran, såkalte muta. Jeg er selv sunni-muslim (norsk konvertitt), og selv om jeg prøver å forstå og respektere andre menneskers tro, klarer jeg ikke å forstå tankegangen bak muta. Du har tidligere nevnt at shia-muslimer mener profeten Muhammed ga tillatelse til denne form for “ekteskap”. På hvilke grunnlag mener de dette? Strir ikke muta i mot det som står i Koranen om ekteskap?
Siden jeg selv er muslim, får jeg ofte mange spørsmål etter slike debattprogrammer. Denne gangen føler jeg at jeg kommer til kort, når jeg skal forklare. Selv mener jeg at muta ikke kan aksepteres i hele tatt, og at dette ikke er annet enn “lovliggjort prostitusjon”. Vil være takknemlig for svar.

Er oftest svært fornøyd med svarene dere gir! Takk for en fin side!


Svar:

Takk for spørsmål.

1.) Sier Koranen noe om muta, midlertidige ekteskap? Mange mener det, først og fremst shia-muslimer, det er sant, men andre også gjør det. De viser til kapittel 4, vers 23-24, der Koranen klargjør hvilke kvinner det er forbudt – og tillatt – for menn å gifte seg med.

Koranen sier: ”Bortsett fra disse (dvs. kvinner som er forbudt) står dere fritt i å søke hustruer, med de midler dere har, for å inngå ærlig ekteskap og ikke bedrive utukt. Og gi avtalt medgift for ekteskapelige goder. Dere gjør ikke galt om dere fritt og gjensidig, inngår avtale om andre forhold ut over dette.” (4, 24)

Noen lærdommer av dette verset:

Ekteskap skal være rammen for at kjønnslig samvær mellom mann og kvinne.
”Utukt” (dvs. alt seksuelt samvær utenfor ekteskapet) er forbudt.
Med ekteskap menes et regulert forhold inngått frivillig mellom to parter.
Når avtalen er inngått blir de to ”ekte”-feller. Men de kan inngå selvstendige avtaler rundt sitt ”ekte”-skap.
En rekke rettigheter og plikter, og andre lovmessige forhold, er i islam som i andre religioner, knyttet til det tradisjonelle ekteskapet. Det finnes mange islamske bøker om dette. Og i bunnen ligger det emosjonelle. Gud gjorde oss til mann og kvinne, og ”skapte kjærlighet og ømhet” mellom oss. (Koranen 30,21) Ja, kjærlighet veier tungt.

Men kjærlighet bør reguleres, og likeledes seksualitet. Det bør inn i legale former. Ekteskapet er lovlig form. Både individ og samfunn er best tjent med at vi overholder det.

Best er det tradisjonelle ekteskapet, forpliktende og varig. Det er normen, som ikke skal rokkes. Men sitatet om muta over, synes å åpne for at selvstendige parter selv kan inngå ”avtale”, om et ekteskaps form. Det kan gi rom for ”midlertidige” ekteskap (i motsetning til ”permanente”).

2.) Muta eller midlertidige ekteskap var tillatt under profet Muhammad. De fleste mener at det var den andre khalifen, Omar, som forbød det. Men noen mener det fortsatt er tillatt (shia-muslimer og andre).

3.) Noen regler som gjelder for muta:

Det er en legal ekteskapsform.
Permanente ekteskap er avgjort å foretrekke.
I hovedsak gjelder de samme regler for permanent og midlertidig ekteskap.
Ved midlertidig ekteskap fastsetter partene hvor lenge samlivet skal vare. Ekteskapet kan forlenges etter den tiden. Permanent ekteskap kan også inngås.
Det bør utarbeides en ekteskapskontrakt, som bl.a. fastsetter arveforhold mellom partene.
Barn av midlertidige ekteskap har samme status og rettigheter som barn av permanente ekteskap.
Midlertidige ekteskap er unntak.

4.) Hvorfor avviser mange muta? Det er åpenbart at muta kan misbrukes. En mann med et seksuelt behov kan henvende seg til en kvinne, og tilby henne et midlertidig samvær på la oss si en time, mot en avtalt betaling. Da er det prostitusjon. Kvinner kan leve av dette. Men behøver det å være slik? Permanente ekteskap kan også misbrukes.

5.) Til muta bør inngå en ekteskapskontrakt, der bl.a. varigheten stadfestes. Andre forhold kan også avtales. En kontrakt kan inneholde avtale om at seksuelt samvær mellom partene ikke skal skje. Det er forholdet om en kvinne for eksempel skal på hadj, og trenger en mehram, et mannlig reisefølge. Da kan det bestemmes.

6.) Kan muta spille en rolle i dag? La oss tenke oss om. Unge mennesker i vårt samfunn flytter sammen, oftest uten noen ekteskapskontrakt. De blir ”samboere”. Alle oppfordrer dem til å lage en avtale eller kontrakt som skal regulere samlivet deres. Kan ”samboerskap” anses som en slags muta? Trenger man et alternativt slags ”ekteskap” – med kjøreregler og avtaler, ved siden av det tradisjonelle, varige, det beste? Ja, for det vanlige, historiske og mest forpliktende samlivet er utvilsomt best! Ingen ting kan rokke ved det. Og det samlivet bør tilstrebes. Men andre former har tvunget seg fram. Kall dem gjerne varianter av muta. Islam gjelder for alle samfunn.

19580cookie-checkEr kortvarig ekteskap (muta) lov?