Palestina og Israel

Ervin Kohns «ekstreme holdninger»

Hovedoppslag på første side i Klassekampen 5. april: Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn mener Leyla Hasic i Islamsk Råd, står for «ekstreme holdninger». Mitt spørsmål: Hva med Ervin Kohn selv?

Ervin Kohn er erklært sionist. Han er forstander i Det mosaiske trossamfunn Oslo og sier om trossamfunn han leder: «Vi er en sionistisk menighet.» (Klassekampen 21.02.15.) FNs Hovedforsamling vedtok i sin tid at sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering (senere annullert etter press fra Israel og USA). Sionisme er det ideologiske grunnlaget for staten Israel.

Er Israel rasistisk? Ervin Kohn er også nestleder i Antirasistisk Senter. Jeg har oppfordret Antirasistisk Senter ved dets leder Rune Berglund Steen til å arrangere et åpent møte om sionisme, Israel og rasisme der jeg selv gjerne utfordrer Ervin Kohn. Rune Berglund Steen har avslått dette. Han ønsker ikke temaet debattert.

Ervin Kohn, som sionist og varm forsvarer av apartheid-Israel, står for ekstreme holdninger! Min invitasjon og utfordring til åpent møte står ved lag. Antirasistisk Senter og Ervin Kohn er på nytt utfordret. Jeg inviterer med dette Ervin Kohn til et åpent møte i Eldorado kino, store møtesal, for å diskutere Israel, sionisme og rasisme. Som sionist bør han svare ja til utfordringen. Vil han det?

Trond Ali Linstad
Leder, Venner av Jerusalem/Al Quds.
Innehaver av Palestinsk fortjenstmedalje og
Jødisk Ærespris.

85560cookie-checkErvin Kohns «ekstreme holdninger»