Spørsmål og Svar

Etikkens gyldne regel

Spørsmål:

Hei! Jeg lurer på om det finnes vers i Koranen som tar for seg “etikkens gyldne regel”, også kalt gjensidighetsprinsippet, som er å finne i andre religioner og filosofiske retninger. Eks: Platon: “Så sant jeg er tilregnelig, skal jeg gjøre mot andre som jeg vil at andre skal gjøre mot meg”. Buddah: “Skad ingen med det som bringer lidelse til deg selv”. Bibelen: “Gjør mot andre det som du vil at andre skal gjøre mot deg”.


Svar:

Takk for spørsmål.

Ja, tilsvarende finnes i Koranen. Der lyder det som er kalt ?islams gyldne regel?: ?Gjengjeld det onde med det gode.? (Koranen 41,33)

Og videre, i hadith-litteraturen:

?Ønsk for andre det du ønsker for deg selv.? (Imam Reza)

?Gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg.? (Imam Hassan)

Med vennlig hilsen

Red

21520cookie-checkEtikkens gyldne regel