Islamsk tro

Gud (Allah)

Gud finnes! Tenk på det, også du som ikke tror.
Vi siterer fra Koranen:
    ?De som ikke tror er lik en som kalles, men bare oppfatter stemmen og et rop. Døve, stumme og blinde er de, og bruker ikke sin fornuft.? (2, 171)
    Ja, nettopp, fornuft! Gudstro er fornuftig. I hvert fall er det slik i Islam. Å tro er saklig og logisk.

De som nå har bladd om, eller gjør det, har selvsagt også sin tro. En ateistisk eller agnostisk tro. Og kanskje er de blant de mest ?religiøse?, dvs. troende inntil overbevisning, på en teoris eller eksistensiell oppfatnings korrekthet.
De har sine mål og idealer. Det er bra!
Eller ikke så bra. Koranen sier:
    ?Falske ledere og idealer i tiden skal fornekte tilhengerne sine, når de ser straffen som venter. Alle bånd mellom dem blir brutt.
Kunne vi bare leve om igjen! skal de si, alle som lot seg lede. Vi ville fornektet de falske guder, liksom de nå fornekter oss!?

Gud viser at handling får konsekvenser.
    ?Og selv skal de angre bittert, for det er ingen vei ut av Ilden.? (2, 166-167)
Sterkt? Men logisk og rettferdig. Vi blir tatt på alvor. Det vi gjør, eller ikke gjør, slår tilbake på oss selv.

Nok om det negative, og over til det positive. Vårt poeng kan uttrykkes slik:
    ?I skapelsen av himmel og jord, i skiftet mellom natt og dag, i skipene som seiler på havetmed nyttig last for men-
neskene, i vannet Gud sender fra skyen som gir liv til den døde jorden så det vrimler av alle slags dyr, i vindenes veksling og drivende skyers bane mellom himmel og jord, er det tegn for den som ser!? (2, 164)

Ja, det gjelder å se! Verden ble ikke til ved tilfeldighet, det er logikk og mening bak.

Og til dere som fortsatt er med ? men mest til dem som ikke er det:
    ?Kan dere nekte for at Gud finnes! Han ga dere liv, da dere var uten liv. Han lar dere dø, og gir dere liv på nytt. Ham vender dere tilbake til. Han skapte alt på jorden for dere, Han som formet himmelhvelvingen og delte den i sju deler. Han vet om alle ting.? (2,28-29)

Ble dette vel mye fra Koranen? Den rører ved dype strenger, hos flere enn meg. Og uansett er det forestillinger å ta med, fra verdens kanskje mest leste bok. Så se det som allmennkunnskap.
Men tenker du et skritt videre, kan også dette anføres, fra profeten Muhammed denne gang:
?Islam skal vokse og spre seg, så hold fast ved Koranen! Det verdslige og Islam skiller lag. Velg derfor rett side!?

Så velg ikke bort Gud! Heller ikke ? og aller minst ? som samfunnskritisk opprører.

16480cookie-checkGud (Allah)