Spørsmål og Svar

Hva sier Koranen om flergifte?

Takk for spørsmål.

Vi kan hente fram disse to skriftstedene i Koranen:

– Kapittel 4, vers 3: ”Hvis dere frykter for at dere ikke skal kunne behandle foreldreløse kvinner rett, så gift dere med andre kvinner som er tillatt for dere, to, tre eller fire, men hold dere til én, om dere frykter at dere ikke skal kunne behandle dem likt – eller til en trolovet. Det er best, for ikke å gjøre feil.”

– Kapittel 4, vers 129: ”Dere skal aldri kunne behandle koner likt, hvor mye dere enn prøver. Vis likevel ikke følelser bare for én på bekostning av en annen. Om dere handler riktig og frykter Gud, så er Gud tilgivende, barmhjertig.”

Altså: Man skal holde seg til én kone, om man ikke kan behandle flere likt. Og: Men vil aldri kunne behandle flere koner likt. Derfor: Man skal holde seg til kun én kone. Det er Islams regel.

21120cookie-checkHva sier Koranen om flergifte?