Spørsmål og Svar

Hvor gammel var Aisha da hun giftet seg?

Spørsmål:

Assalam aleikum.
Hvor gammel var Aisha (r) da hun giftet seg med Profeten (saws)? Noen sier hun var bare ni år, og beskylder derfor Profeten (saws) for å være pedofil og barnemisbruker.


Svar:

Assalam aleikum. Takk for spørsmål.

Aisha (r) må ha vært 18-20 år da hun giftet seg med Profeten (saws).

Det er riktig at mange sier hun var bare ni år. Muslimer gjør det også. De bygger på enkelte hadith, som skulle gi belegg for det. Men historiske fakta sier noe annet.

Aishas alder kan avledes fra blant annet dette:

Aishas eldre søster, Asm (r), var ti år eldre enn henne. Asma døde i år 73 EH, og ble 100 år. Så om Asma var 100 år i år 73 EH, må hun ha vært 27-28 år på tiden for hidjra (tidsregningens begynnelse). Og om Asma var 27-28 år på tiden for hidjra, må Aisha ha vært 17-18 år på den tiden. Aisha giftet seg med Profeten i år 1 eller 2 EH, og var altså 18-20 år.

Koranens kapittel 54 ble åpenbart ni år før hidjra. Aisha skal ha sagt at hun var “en ung pike” på den tiden (Bukhari). La oss anslå at “en ung pike” (jariya), i motsetning til en småjente (sibya), kan ha vært 8-10 år. Da giftet Aisha seg 18-20 år gammel.

Abu Bakr (r) hadde fire barn, og Aisha var blant dem. Alle barna ble født i før-islamsk tid. Om Aisha var født på den tiden, måtte hun ha vært minst 14-15 år og oppover, i år 1 eller 2 EH, på den tiden hun giftet seg.

Aisha var med muslimene i slagene ved Uhud. Ingen under 15 år fikk delta. Alle gutter under den alderen ble sendt hjem. Kvinner var med for å hjelpe, og mindreårige ville ha vært til belastning. Slaget ved Uhud fant sted i de tredje året etter hidjra. Aisha kunne så visst ikke vært 10-11 år på den tiden.

Aisha godtok Islam en god stund før Umar. (Ibn Hisham) Det må ha skjedd i Islams første år. Om hun giftet seg da hun var ni år, som noen tror, måtte hun ha “godtatt Islam” da hun var 2-3 år!

Aisha var først “forlovet” med sønnen til Mutam. Åtte år før hidjra tenkte Abu Bakr, som var Aishas far, å migrere til Abyssinia. Han ba Mutam om å ta Aisha til sitt hus, som sønnens kone. (Tabari) Men om Aisha var 9 år da hun giftet seg med Profeten, i år 1 eller 2 etter hidjra, må hun på denne tiden knapt nok vært født!

Etter at Khadidja var død, kom Khaulah (r) til Profeten og antydet at han burde gifte seg på nytt. Hun hadde i tankene Aisha, og omtalte henne som en “bikr”. (Ahmad Ibn Hanbal) Enhver med kjennskap til det arabiske språket vet at “bikr” ikke brukes om et barn på ni år, men om en ugift kvinne. Aisha ble før hun giftet seg, omtalt slik.

Ditt spørsmål viser at vi må bruke fornuft, og hente kunnskap fra mange kilder. Da viser det seg som i dette tilfellet, at enkelte hadith er upålitelige, eller er i strid med hverandre. Vi kan ikke blindt stole på dem, selv ikke på “kanoniserte” hadith, som de til Bukhari og andre. Mange av dem er ulogiske og uttrykker feil.

Konklusjon: Aisha må ha vært 18-20 år da hun giftet seg.

19370cookie-checkHvor gammel var Aisha da hun giftet seg?