Spørsmål og Svar

Hva er en mulla, og hvem kan utstede en fatwa?

Spørsmål:

Jeg har forstått det slik at Islam mener det er en direkte kontakt mellom Gud og hver enkelt troende. Jeg har også forstått det slik at en mulla avgjør hvordan Koranen skal tolkes, og han skal være en åndelig leder for menigheten. Tolkninger eller beslutninger kan fremstilles skriftlig som en fatwa.
Hva kreves for at en mulla kan utstede en fatwa? Og for hvem gjelder den? Hva kreves for å bli mulla? Noen mullaer må vel være viktigere enn andre?

Finnes det en organisasjon eller et hierarki som holder orden på dette?

Takknemlig for svar.


Svar:

Takk for spørsmål.

Du har rett i at det i Islam er direkte kontakt mellom Gud og hvert enkelt menneske. Og at Gud er nærmere ‘enn blodåren på din hals’. (Koranen)

Men det finnes lærde personer med religiøs og politisk autoritet, ulama, med titler som qadi, mufti, imamer og mullaer. Ulama finnes innen alle grener av Islam. De er ikke et eget presteskap, men de bør ha vært gjennom visse skoler, og oppnådd aksepterte diplomer, som viser deres religiøse kompetanse.

Mulla betegner en person med laveste rank blandt shia-lærde. En mulla er kun autorisert til å lære, preke og forrette de religiøse ritualene. (Newby: A Concise Encyclopedia of Islam. London 2002.)

En fatwa er en juridisk erklæring, gitt som svar på et foreliggende spørsmål. Fatwa`er kan gis av rettslærde med kvalifisert grad. En fatwa er vanligvis rådgivende og informativ, men kan av noen anses som bindende.

De islamske skoler eller universitet utdanner selv ulama av forskjellig slag, og utferdiger papirer som tegn på deres grad. Det er ingen samordning av dette. Kvalifikasjonspapirer fra èn institusjon kan ha større prestisje enn fra en annen.

19360cookie-checkHva er en mulla, og hvem kan utstede en fatwa?