Kort Nytt

Hvordan Kina kan slå USA

Kilde: Yan Xuetong i International Herald Tribune, 21. Nov. 2011.


Kina er den kommende stormakt, mens USA er i tilbakegang. Det er et generelt mønster, som man aner i verden i dag. Kina får større innflytelse, mens USAs styrke svekkes. Slik følger de to historiens gang, der vi ofte har sett hvordan én makt står fram og blir ledende, for deretter å svekkes og bli satt til side, av en annen makt som er i vekst.

Ofte fører dette til krig, mellom den oppstigende og den nedstigende stat, om roller og maktposisjoner, og ikke minst markedsandeler. Hvem ender med å «styre» verden?

I følge kinesisk tenkning kan man ideologisk, sett styre verden på flere måter. Tre måter er nevnt:

«? humane authority, hegemony and tyranny. Human authority won the hearts and minds of people at home and abroad. Tyranny ? based on military force ? inevitably created enemies. Hegemonic powers lay in between: they did not cheat the people at home or cheat allies abroad. But they (?) often used violence against non-allies. The philosophers generally agreed that humane authority would win in any competition with hegemony or tyranny.?

Kina mener seg å representere den ideologien, og representere et høyere moralsk lederskap enn USA.

24250cookie-checkHvordan Kina kan slå USA