Kort Nytt

Iran og Vestens ”manipulering av media”

Kilde: Patrick Cockburn, The Independent, 29. januar 2012


”Den måten som den økende konfrontasjon med Iran blir solgt på, av USA, Israel og Vest-europeiske ledere er dyp uærlig. Media og folkeopinionen blir manipulert ved systematisk overdrevne trusler, på samme måte som med de propagandistiske krigstrommer og den feilinformasjon om Iraks ikke-eksisterende masseutryddelsesvåpen som gikk forut for invasjonen i 2003.”

24120cookie-checkIran og Vestens ”manipulering av media”