Spørsmål og Svar

Hvorfor er byen Jerusalem så viktig for muslimer?

Spørsmål:

Hvorfor er byen Jerusalem så viktig for muslimer?


Svar:

Jerusalem er hellig by, for alle muslimer! (Og Palestina er hellig land!) Jerusalem er religiøst og åndelig arvegods for muslimene, som den er det for andre troende (kristne og jøder).

I Jerusalem vandret store profeter, som lærte folk om Den ene Gud! De mottok Guds åpenbaringer, og ga dem videre i historien. Jerusalem er opphav til troendes – også muslimenes, religiøse eksistens!

I Jerusalem ligger våre røtter!

Koranen omtaler Palestina, med Jerusalem, som er land som Gud har velsignet! Det er et hellig land, gitt oss av Gud!

Profeten Muhammad (fred med ham) besøkte Jerusalem, og dro fra Jerusalem til Himmelen! Jerusalem var den første bønneretningen for alle muslimer (før Gud endret den til å bli Mekka).

Al Aqsa-moskeen som er det tredje mest hellige stedet i Islam (etter Kaba i Mekka og Profetens moske i Medina) ligger i Jerusalem.

Nå er Jerusalem, og Palestina, militært okkupert av nasjonalistiske, sionistiske jøder!

Det vil ikke muslimer akseptere.

20152cookie-checkHvorfor er byen Jerusalem så viktig for muslimer?