Spørsmål og Svar

Islam og utroskap

Spørsmål:

Min bror er far til fire barn, og har vært gift med samme kone i 17 år. Men i minst 13 år har han levd et dobbeltliv. Han har hatt forhold til en annen kvinne også, og nå er den andre kvinnen gravid. Min bror har gitt sin første kone valget mellom å akseptere det faktum at han har to koner, eller å skille seg. Han hevder at i følge Islam har han full rett til å gjøre det. Men jeg er sikker på at Islam slår hardt ned på utroskap, for selv om han nå er tatt ?på fersken? så har han jo levd på en løgn, og ført et dobbelt liv, i alle år. Eller er det slik som han sier?

Er det ikke sånn at dersom en mann skal ha to koner, så må den første konen være enig i det, fra første stund? Eller i det minste være innformert om det? Eller er det slik å forstå at muslimske menn kan drive med utroskap og hor, og ha Allah i ryggen, siden Han har tillatt flerkoneri?

Min bror har nå valgt å skille seg fra sin første kone, fordi hun ikke er villig til å akseptere hans utroskap. Så han forlater kone og fire barn – fordi han har Islam som veileder…(?)


Svar:

Nei, han har ikke Islam som veileder! Han følger sine egne drifter og sin egen egoisme. Han lever ut sin selvopptatthet, og har gjort sine egne lyster til sin veiledning og sin gud. I disse spørsmål har han forlatt Islam.

Islam krever ansvarlighet av oss! Vi er ansvarlig for alt vi gjør – i forhold til våre nærmeste; til vår ektefelle og våre barn, til vår familie, og først og sist til Gud. Og det er ingen motsetning mellom dette: å være ansvarlig for kone og barn, og samtidig være ansvarlig for Gud. Din bror har sviktet sin kone og sine barn, og har løyet og gått bak ryggen deres. Da har han også sviktet sin Gud. Men man kan ikke gå bak ryggen Hans! Din bror skal sikkert bli stilt til ansvar ? av Ham – for det han har gjort.

Det er forskjell på ekteskap og hor! En mann og en kvinne lever sammen i et ekteskap. Om en av dem går utenom dette ekteskapet, og ?innleder et forhold?, som det nå heter, så bedriver den personen hor. Personen svikter den andre i ekteskapet. Han svikter også barna i ekteskapet. Han går over en grense, for hva som er lovlig og ulovlig. Slik er det også i Islam.

I Islam er loven klar for dette. En mann ? slik du beskriver ? som er gift, bryter ekteskapet og innleder en virksomhet med hor, skal straffes på alvorlig vis. Det er ingen tvil om det.

Når det er sagt: Det fins også tilgivelse i Islam. Men da må man innse feilen man har gjort, angre oppriktig på den, og rette opp feilen så langt det er mulig. Det synes ikke som din bror tenker slik.

(Og til spørsmålet om ?flerkoneri?, så gjelder det et annet forhold. og er langt mer komplekst. Du finner mer om det på denne nettsiden.)

Hilsen red.

16650cookie-checkIslam og utroskap