Norge

Islamsk Råd?

Islamsk Råd er en paraplyorganisasjon for mange muslimske organisasjoner i Norge. Men slett ikke for alle. Viktige organisasjoner med flere tusen medlemmer, er ikke med i rådet. De står utenfor, av forskjellige grunner. Islamsk Råd representerer ikke dem. Vi bare minner om dette, som en faktisk informasjon, så man ikke tror Islamsk Råd representerer ?muslimene i Norge?. Det er mer komplekst enn som så.


Vi så det under protestene mot Muhammad-tegningene. I det spørsmålet sto man overfor tre syn. De syn kan formuleres slik:

1) Man skal ikke kunne håne og sjikanere (men bygge respekt og harmoni i samfunnet).

2) Man skal ha rett til å håne og sjikanere (i ytringsfrihetens navn), men være tilbakeholdende og restriktiv med det.

3) Man skal ha rett til å håne og sjikanere, og fritt kunne gjøre det (fri ytring bringer tenkningen framover).

Islamsk Råd sto for alternativ 2. Andre muslimer sto for alternativ 1. (Demonstrasjonen i Oslos gater, med 1500 deltakere, må anses å stå nærmere dette siste.)

Når leser vi i aviser at det skal opprettes et ?religiøst kriseråd?, for å blant annet å ?roe gemytter?, i tilfeller av uro. Islamsk Råd har stilt seg positiv til å være med om dette.

Vi håper det skal bli tillatt med i hvert fall noe uro, om for eksempel Vesten og Israel skulle tvinge Hamas i kne, eller om Israel skulle bombe Iran.

Da bør det være noen i gatene.

18250cookie-checkIslamsk Råd?