Palestina og Israel

Israel er ikke en jødisk stat

Hva er jødedom ? og hva er sionisme? Er ikke jøder av definisjon sionister? Nei, det er totalt feil!


Hvorfor har så mange fått den forståelse at jødedom og sionisme er ett og det samme? En forklaring vil være at historien skrives av de som så langt, synes å ha seiret i den sionist/palestinske kampen som har pågått om Palestina. Det er en ideologisk kamp som fra noens side plasserer Israel som en jødisk ytring. Men det er den staten ikke!

Forfeilet sympati
Videre har de lidelser som det jødiske folk var gjennom under ande verdenskrig i Europa, skapt ekstraordinær sympati blant folk i verden for jøder. Men denne oppriktige og prisverdige sympati er siden 1945 blitt grovt utnyttet av sionister.

Det må også anføres at sionistiske propagandister alltid har tydd til fordømmelser og skjellsord som del av sin taktikk og sensur. Den sionistiske lobby har sin til disposisjon store ressurser for å ødelegge den som går mot staten Israel.

Likevel er det stadig flere som våger å stå imot dette, og som nå stiller spørsmål ved den sionistiske historie-versjonen.

Ingen fred med staten Israel
Venner! Det kan ikke bli fred i Midtøsten før det ikke lenger er en stat Israel. Den israelske okkupasjonen av områder som ble tatt i 1967 må opphøre, Men det er bare en del av løsningen. Ja, vi må støtte en palestinsk stat. Nøkkelen til fred ligger likevel i å returnere til det palestinske folket hele Palestinasom er tatt fra dem, og palestinske flyktninger må få ivaretatt sin fulle rett til å vende hjem.

Sann Torah-løsning
De jødiske, ortodokse skrifter støtter den løsning! Jøder har oppgaver i eksil, pålagt oss ved de skrifter, og det er i strid med disse å forsøke å endre på dette. Det er å gjøre opprør mot G-d, slik det klart er slått fast i Talmud (traktat Kesubos s.111.) Sionistene avviser denne gudommelige kilde.

Kjærlighet til landet
Det er viktig å ikke blande jøders dype kjærlighet og ærbødighet for Det hellige land med den sionistiske bevegelsen! Den bevegelse har prøvd å gripe politisk suverenitet fra landets innbyggere, ved å drive mange av dem ut av landet, og utsette de som ble tilbake for undertrykkelse og andre klasses borgerskap. Dette er en stor synd og forbrytelse, og er klar og absolutt forbudt i Torah.

Fred er mulig
I hundrer av år levde jøder og palestinere i fred i Det hellige landet. Det er vårt håp at disse tidligere tider med fred skal kunne gi kommende tider med fred. Men det er vår overbevisning at det ikke vil kunne skje før de religiøse og følgelig også de moralske onder av sionisme blir erkjent og omgjort.

– Rabbi Weiss

28200cookie-checkIsrael er ikke en jødisk stat