Afghanistan

It’s fun to kill in Afghanistan

En fremtredende amerikansk general, James Mattis ? han kan bli etterfølger til general David Petreaus, som leder for USAs Sentralkommando ? har sagt det er ?morsom å skyte folk? i Afghanistan. (The Independent 10. 07.10.)


Han siktet til Taliban, som undertrykte kvinner. Mitt spørsmål: Deler norske offiserer i Afghanistan generalens glede over å skyte sine motstandere ? Taliban eller andre ? i landet?

Det er skrevet at et krigsrop blant norske soldater, før de går i strid, skal være: ?Til Valhall!? Der motstanderen roper Allah Akhbar (Gud er Størst.) Jeg spør: Er førstnevnte et vanlig brukt krigsrop?

Og til slutt: General David Petreaus, som nå er USAs kommandant i Afghanistan, har sagt at USAs støtte til Israel setter amerikanske soldaters liv i fare. Kan vi slutte av dette, at jo større fare for amerikanske soldater ? og kanskje også for norske? ? desto større behov for å justere en ubalansert støtte til Israel?

Les mer…

22540cookie-checkIt’s fun to kill in Afghanistan