Afghanistan

Afghanistan: En mislykket krig

«Vesten har ressursene og evnen til å skape et stabilt Afghanistan», uttalte nylig Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef.


Problemet er bare dette, kan man føye til, at Vesten har ikke afghanerne med seg. Og resultatet må bli som det gjør: Vesten med USA og NATO fører en tapt krig. Norske soldater for å ta dem, «ofrer livet» for en tapt sak. Og «Vesten» innser nå dette selv. President Obama ga uttrykk for bekymring, da han nylig tok opp situasjonen med en ny utvikling i krigen, som innebærer av afghanske sikkerhetsstyrker, som bevæpnes og trenes av NATO, nå vender våpnene mot NATOs personell.

I løpet av de siste par uker har slike «interne angrep» drept ni amerikanske soldater. Og hittil i år har rundt 40 amerikanske og amerikansk-allierte soldater blitt drept av sine afghanske «partnere». En ny praksis er blitt innført, når NATOs styrker og afghanere arbeider sammen, at egne NATO-soldater har fått i oppdrag å overvåke de afghanske «allierte», for å sikre at disse afghanere ikke skyter på NATOs egne styrker. De kalles for »Voktende engler», disse NATOs soldater med dette spesial-oppdrag.

Her, noen flere tall: 2000 amerikanere er drept i krigen. Nær 3000 «allierte» er drept. 20 prosent av vestlige styrker som har deltatt i krigen, har fått alvorlige psykologiske problemer. 37 amerikanske soldater har begått selvmord etter deltakelse i krigen. Og hva angår det siste: USAs forsvarsminister Leon Panetta har kalt selvmordene i krigens kjølvann, for en «epidemi».

80 000 amerikanske soldater i Afghanistan, har gitt opp alt håp om å vinne krigen. Nå gjenstår bare for USA, og allierte, å komme seg ut med «reddet ansikt».

Hvor mange sivile afghanere er drept? Og hva foreligger av ødeleggelse, som følge av krigen? Det vet vi lite om, når USA og allierte nå trekker seg ut av landet. I krigen som de har tapt.

24720cookie-checkAfghanistan: En mislykket krig