Afghanistan

Norske soldater i Afghanistan ? kriger med Bibelen i hånd!

Norske soldater er i Afghanistan for å drepe Taliban, Al Qaida eller hva de kalles; afghanere som motsetter seg invasjonen i landet. Og i denne oppgaven, med å drepe afghanere, henter de norske soldatene hjelp fra Bibelen.


Ja, svarer feltprost og brigader Alf P. Hagesæter, sjef for feltpresttjenesten i Norge, på spørsmålet om norske soldater får med seg en Bibel når de skal ut i felt. De får tilbud om et nytestamente som er ?tilpasset militære forhold?, sier feltprosten. (Vårt Land, 24. desember.)

Hva slags ?tilpasning? kan det være snakk om? Og hvilke ?militære forhold?? Hvordan bruke nytestamentet til å øke moralen til de norske soldatene, i krig med afghanske bønder (for det er vel flest av dem)?

Forstår ikke feltprosten, og de norske soldatene, hvordan de korrumperer den troen, ved å bruke Bibelen som veileder i krigen? Hva tenker vel den afghanske motpart, når de på en drept norsk soldat, finner Bibelen som en medbrakt hjelper?

Og tenk den andre veien, et oppslag av denne ENGINEn: – Ja, sier en norsk soldat, på drepte Taliban-soldater finner vi Koranen, som hjelper, i brystlommen! Hvor fanatiske de er!

De gir krigen et innslag av religionskrig, de norske soldatene, og feltprosten med dem! Og de stiller ?kristendommen? på amerikanernes side, i kampen mot brede lag av afghanere. Er det rart at minoriteter av kristne, for eksempel i land i Midtøsten, kan føle seg utsatt fra den ikke-kristne majoriteten, når kristendom så åpenbart blir assosiert med hva vi kan kalle vestlig imperialisme?

De kristne bidrar til det selv.

23930cookie-checkNorske soldater i Afghanistan ? kriger med Bibelen i hånd!