Spørsmål og Svar

Kan en muslim konvertere?

Spørsmål:

Hei!

Dette er en spennende nettside, med mange interessante temaer.

Vi bor i et land der religionsfrihet og menneskerettigheter settes meget høyt. Det er greit for en kristen, jøde, ateist eller annet å gå over til islam, og nå jeg lurer på om en muslim kan konvertere til for eksempel kristendommen, uten at det får konsekvenser?

Jeg synes at det må være greit, på samme vis som f.eks. en kristen kan forlate sin religion. Enhver må kunne gjøre dette. Tenker jeg riktig ?


Svar:

Hei!

Det er nok ikke helt greit at noen forlater islam og går over til en annen tro. Historisk har det en forklaring. For på den tiden da islam vokste fram, ble muslimene angrepet av andre, som ofte ville drepe dem. Da hendte det at noen ble ?muslimer?, for å spionere på de virkelige muslimer. Så ?konverterte? de tilbake, og la grunnlag for å drepe muslimer. Den slags forræderiske holdninger ble avvist. Slik ?konvertering? ble ikke godtatt.

Nå er det ikke så ofte slik. Men konvertering er likevel et problem. For Gud sier i Koranen at islam er Hans tro. Det er den troen som Han har godtatt, og som er beregnet for alle folk. Jesus snakket først og fremst til jødene. Men Muhammeds budskap er for alle mennesker. Å forlate Muhammeds budskap, Islam, er derfor et tilbakeskritt.

Likevel sier Gud i Koranen, at selv noen som forlater islam kan bli tilgitt. (9,66) Dessuten sier Han også at det skal ikke være tvang i troen, (2,255)

Så får enhver gjøre som han vil. Men den fare at det kan få konsekvenser. Som alt annet man velger i verden, for både dette og for det neste livet.

Det er kanskje best som Koranen sier, at ?Gud har skapt troen for dere, så dø ikke som annet enn muslimer. (2,13)

Hilsen
Red

22120cookie-checkKan en muslim konvertere?