Spørsmål og Svar

Kan man sanse djinn?

Spørsmål:

Kan en vanlig person se eller snakke med «jinn»?


Svar:

Først, hva er en jinn? Det er en skapt værelse, som ikke er materiell, og vanligvis ikke sansbar. Noen oversetter jinn, i flertall, med “alver”.
Jinn kan likne på mennesker, de kan tenke og forstå. Satan ble en jinn, etter først å ha vært en engel.

Koranen forteller at jinn ble skapt av “klar ild” (55,15), mens menneskene ble skapt av leire, og englene av lys.

Så til spørsmålet ditt. Salomo snakket til jinn (38,37-40). Og en jinn snakket til Salomo (27,39). Ellers kan som regel ikke en vanlig person se eller snakke med jinn. Skjønt noen har søkt sammen med dem (72,6).

Forøvrig: Et eget kapittel i Koranen bærer betegnelsen Jinn (72). Du kan lese mer om dem der.

20400cookie-checkKan man sanse djinn?