Spørsmål og Svar

Konspirasjonsteorier om USA

Spørsmål:

Jeg har opplevd flere tilfeller at ulike konspirasjonsteorier blant mange muslimer, og da særlig blant pakistanere i Norge. Her er seks slike teorier:

  • Flyangrepene i USA på bla. World Trade Centre og Pentagon, ble gjort av “folk av deres eget blod”. De “alt for mange” bildene og private videoene av det overraskende angrepet, virker planlagt. CNN dekket det hele “live”.
  • Osama Bin Laden er en opplåst person fra vesten, som ikke har muligheter til å gjennomføre slike store handlinger i USA. Det trengs et større apparat og mange penger for å gjennomføre det.
  • Gruppen Al Quida fantes ikke før angrepene på USA og andre “vestlige” mål. Derfor er den oppdiktet, og brukt som skalkeskjul for å angripe Taliban.
  • Taliban angriper ikke jenteskoler i Pakistan. Det er derfor India som står bak, som også bruker ordet “Taliban” for å gjennomføre sine angrep.
  • Ugjerninger fra Taliban er oppdiktet fordi ekte troende muslimer bedriver ikke terror. Taliban er troende muslimer, og bedriver ikke slike ugjerninger. Taliban har aldri hatt politi som kontrollerer om folk bruker skjegg, og afghanere ble aldri straffet for å se på TV.
  • Angrepene på Taliban i Pakistan, er et angrep på Pakistan, fra vesten, fordi denne og lignende gruppen ikke finnes i landet. Og hvis noe slikt skulle finnes, så opprettes dem, nettopp pga provoserende angrep fra vesten. Derimot finnes flere slike terrorgrupper i India, som ikke får fokus i media i det hele tatt.

Det virker som om misnøyen med USA sin politikk “tar helt av”, hvor vesten, og da særlig USA, har skylden for det meste vondt som skjer i muslimske land.

Er slike konspirasjonsteorier kun et fortvilet rop fra mange muslimer som ikke ønsker at andre land skal blande seg inn i interne problemer (som de da ikke ønsker å vedkjenne seg eksisterer?)


Svar:

Allment vil jeg si: Når folk har begrenset med kunnskap, og indignasjonen over egen tilstand er sterk, leter man utad etter årsak til situasjonen som man fortviles over. Jeg tror at dette allmenne forhold, spiller inn i de saker som du viser til. Her noen flere kommentarer:

1.) Om angrepene på World Trade Centre og Pentagon er det vel temmelig klart at det var Al Quida som sto bak. Bin Laden har innrømmet det selv, i en av sine taler. Men samtidig er det uklare forhold som gjelder disse angrepene, og hva som egentlig skjedde. Sterke anklager er kommet fra mange ? og ikke bare muslimer ? om spørsmål som ikke er avklart. Robert Fisk som er en av verdens mest kjente journalister, har i avisa der han skriver (The Independent) oppfordret amerikanske myndigheter til å svare på slike spørsmål, som fortsatt står ubesvart. Det har altså ikke skjedd, og da åpnes det for spekulasjoner.

2.) Jeg tror nok at Osama Bin Laden, med sin tette organisasjon, kunne gjennomføre de angrepene som det hevdes han står bak, slik han delvis også har innrømmet det selv.

3.) Om Taliban er det mye å si. De er i utgangspunktet en lokal organisasjon for Afghanistan. Senere har det oppstått flere ?Taliban?, med forskjellig karakter og mål. Taliban er ikke lenger en ensartet gruppe (om de noen gang har vært det). Og sikkert er det mange land og grupper, som vil spille på ?Taliban?, både Pakistan, India og andre. Ja, sikkert også grupper og land i vesten.

Jeg tror det som er viktigste å merke seg, er dette: Folk i den regionen det gjelder, og sikkert også mange andre steder, har en historisk erfaring med ?vesten? som har skapt stor grad av motvilje og mistenksomhet. Og det er klare grunner for det. Dette ?vesten? har vært der i form av stormakter, som har villet dominere og undertrykke, og fremme sine egne interesser. Det har ført til diskriminering og undertrykkelse, som har pågått i hundre år. Det har formet hele den nyere historie til den regionen det gjelder.

For så vidt kan vi se det som et sunnhetstegn, at folk er kritiske og skeptiske, ikke avfinner seg med vestens innspill, men tar med seg historiske erfaringer i møtet med vestlige makter. Samtidig må dette gjøres med fornuft, og ikke med dulgte antakelser. Konspirasjonsteorier står ofte tynt, og uten bevisbart materiale. Det er lite å bygge en politikk på; da må man ha rasjonalitet og fakta.

Mvh.
Red.

21400cookie-checkKonspirasjonsteorier om USA