Irak

Krig i Irak henger sammen med Midtøsten-konflikten

Det er krig i Irak i løpet av noen uker, med mindre noe uvanlig skulle skje. En veldig amerikansk krigsmaskin vil velte inn over landet. All motstand skal knuses på noen dager. Det skal innsettes en (amerikansk) militærguvernør.


USA har flere motiv for angrepet. De vil ha kontroll over regionen. Iraks oljereserver skal sikres. USA ønsker å markere sin hegemonistiske rolle, med "rett" til å dominere verden.

Men hva med Midtøsten-konflikten, mellom palestinerne og Israel? Har den noen sammenheng med en Irak-krig?

Palestinakonflikten

Ja, det har den! Palestina-konflikten innvirker på alle motsetninger i Midtøsten.

Robert Fisk, verdens fremste krigskorrespondent, skrev nylig i den britiske avisa The Independent (15.02.03):

I Palestina driver Israel en kolonialistisk krig, for å knuse palestinerne.

Israel styrer USAs Midtøsten-politikk.

Det er en klar sammenheng mellom Irak, Palestina og Israel.

Robert Fisk skriver:

De menn som driver Bush til krig, er for det meste tidligere eller nåværende aktive pro-israelske lobbyister. I flere år har de argumentert for å ødelege den meste kraftfulle arabiske nasjonen, nemlig Irak. Richard Perle, en av Bush`s mest betydningsfulle rådgivere, Douglas Feith, Paul Wolfowitz, John Bolton og Donald Rumsfeld kjempet lenge før Bush ble president, for å bryte Irak ned.

Og de gjorde ikke dette for amerikanske, eller britiske interesser. Alt i 1996 ble det utarbeidet forslag for krig mot Irak, ikke på oppdrag fra USA-administrasjonen, men fra israelske ledere. Og gruppen bak forslaget ble ledet av – ja, nettopp dagens Bush-rådgiver, Richard Perle.

Ved at Irak ødelegges vil Israel være siket monopol på kjernevåpen. Israel kan knuse palestinerne, og påtvinge dem en hvilket som helst løsning.

Jødiske, amerikanske ledere snakker med entusiasme om fordelene ved en krig mot Irak. Pro-israelske organisasjoner ser Irak ikke bare som fremtidig kilde for olje, men også for vann! Kanaler skal kunne graves fra Tigris frem til trengende områder, i og rundt Israel.

Påpeker man denne galskapen fra jødiske ledere og organisasjoner, blir man stemplet som "anti-semitt". Men det er opposisjonelle israelske intellektuelle som fører fram kritikken.

Krigen er illegitim

Robert Fisk skriver om selve Irak-krigen, at selv med en ny resolusjon fra Sikkerhetsrådet, blir ikke krigen legitim. Det vil bare vise at Sikkerhetsrådet kan kontrolleres, med bestikkelser, trusler og press.

Og blir krigen et faktum, skriver Fisk, vil vi sikkert på TV-skjermen se irakiske barn, som begeistret hilser amerikanske soldater. Men når propaganda-sendingene er over, begynner den harde hverdag, med amerikansk – og israelsk – kolonialistisk okkupasjon av en muslimsk nasjon.

Israelske og amerikanske interesser i regionen er flettet tett sammen – ja, de er nærmest identiske, skriver Fisk. Og påpeker igjen at en krig mot Irak vil gjelde olje og regional kontroll.

– Med USA og Israel som ledende aktører.

17780cookie-checkKrig i Irak henger sammen med Midtøsten-konflikten