Palestina og Israel

Kristen og jødisk sionisme

I Dagbladet 8. august skriver Dag Hoel interessant om kristen sionisme. Han gir et skremmende bilde av en viss ENGINE tolkning av kristendom; kristensionismen ? som er kritisk til fredsforhandlinger i Midtøsten, skeptisk til folkeretten og negative til FN.


Samtidig peker han på at de fleste kristne ? i hvert fall i Norge ? tar avstand fra kristensionismen. En kan altså uten problem, og det er selvsagt, være tilhenger av, eller forsvare, kristendom! Men avvise kristen sionisme.

Om Israel: De kristne sionistenes teologiske begrunnelse for Israel, skriver Hoel, sammenfaller med jødiske fundamentalisters syn på Israel. Vi har kristne sionister, og jødiske sionister. Og vi kan som med de kristne, forsvare jødedom! Men avvise jødisk sionisme.

I dag skjer ofte en sammenblanding! Om en angriper jødisk sionisme, og dermed staten Israel, står en i fare for å bli kalt «anti-semitt». Noen bruker dette som et våpen, for å temme anti-israelsk kritikk, for hvem vil vel være «jødehater»? Bedre da å tie stille!

Så takk til Dag Hoel, som hjelper til med å klargjøre begreper! Det er legitimt å være mot sionisme! Den være seg kristen eller jødisk. Det hjelper i en pågående debatt! Når Israel bomber Gaza.

Se større bilde.

27070cookie-checkKristen og jødisk sionisme