Samfunnsspørsmål

Kvinners rettigheter i Islam

Det er et stadig tilbakevendende spørsmål om kvinners rettigheter i Islam. Er ikke kvinner undertrykt?


Jo, de kan være det! Mange sider ved tradisjonen innebærer at kvinner ikke har de samme rettigheter som menn til selvutfoldelse, samfunnsdeltakelse og læring. Men Islam er ikke slik! Tvert om, Islam likestiller kvinner og menn!

Det følgende er noen punkter til det:

Kvinner og menn kan delta i samfunnsmessig sosialt og politisk arbeid på lik linje. I tidligere tider ble muslimske kvinner valgt som ledere, de var aktive i offentlige virksomheter, deltok på slagmarken, med mere.

Det er ingen begrensninger i Islam når det gjelder å dra nytte av kvinners evner og menns evner på noe som helst område. (Jamal Badawi)

Islam foreskriver full deltakelse av kvinner på alle områder av samfunnet og avviser enhver form for begrensning. (Muhammad Khatami)

Tradisjonelt har det vært lagt begrensninger på kvinnen, men dette er ikke holdbart. Her er noen eksempler:

Kan kvinner være for eksempel dommere? Javisst! Tidligere islamske lærde, som Abu Hanafi og Al Tabari slo fast dette.

Kan kvinner være presidenter og statsledere? Ikke noe i Koranen hindrer det. (Jamal Badawi)

Kan kvinner lede felles bønn, for både kvinner og menn? I prinsippet er det ikke noe i veien for dette. (Jamal Badawi)

Må menn stå foran kvinner under bønn? Det er ikke noe påbud om det. (Ayatollah Khamenei)

Islam forfekter likestilling. Kvinner og menn har samme rett! – Selv om mann og kvinne ikke er det samme. Det er forskjell mellom dem fra naturen side.

Derfor kan det være at noen roller passer best for kvinner, og andre roller passer best for menn, uten at den ene part skal ha noen privilegier framfor den andre.

Kvinner kan være for eksempel sersjanter, og styrte over minefeltene med maskingeværet knatrende mellom hendene. Men kanskje passer den rollen best for menn?

Og hvem går svanger med barn, føder og dier dem – hva betyr det for morsrollen?

Menn og kvinner har samme verd. De har den samme rett. Men noen roller kan likevel fordeles?

18760cookie-checkKvinners rettigheter i Islam