Samfunnsspørsmål

Mer om folkeskikk

‘Vi lever i en risikabel verden, og forfattere som ikke viser respekt for andres religion, får finne seg i å få en kniv i magen.’ Hvem har uttalt dette? En truende ?islamist?? Nei, uttalelsen er av den norske filosofen Arild Haaland, i anledning en tidligere anti-islamsk ?provokasjon?, kan man si, nemlig boka til Salman Rushdie. Uttalelsen beskriver et faktisk forhold.


Men realiteten i den, vil man unngå! Og løsningen ligger i respekt. Både fra dem som ?provoserer?, kan man si. Og fra muslimene selv. Ja, hva mener mange muslimer om de siste dagers tegninger, og uroen som er rundt dem?

Dette er referat fra en diskusjon. Og referatet kan være representativt. Det er fra Urtehagen friskole, der jeg underviser innvandrerkvinner. Det store flertallet av dem er muslimer.

– Vi er kommet fra land med krig, sier Sara, som er flyktning fra Irak. – Vi er gjester i dette landet. Vi studerer og får lære her. Barna våre går på skole. Vi ønsker ingen problemer. Samtidig tror jeg det er riktig at vi svarer, når noen snakker i mot oss.

– Vi må vite at noe er rett og galt, sier Roquia. Hun er fra Somalia. ? Hvis noen taler nedsettende om oss, så må vi si i fra. Jeg tror ikke at uttalelsen fra denne muslimen – var det Mohyeldeen han het? ? egentlig var en trussel. Vi ønsker ikke skremme noen. Vi har barn i landet, og vil ikke ha krig. Han gjorde feil ved å vise til 11. september. Allah vil hjelpe oss.

Sara tar ordet igjen, og sier: – Vi må huske at vi er her som gjester. Vi er på en måte, på besøk. Og kommer det gjester til mitt hus, så må de oppføre seg pent. Det skal vi også gjøre. Vi skal ha respekt for hva de sier. Som muslimer må vi være tålmodige.

– Men de snakker nedsettende om vår profet, sier Maryam. Hun er fra Somalia. ? Og dessuten er det ikke sant, at vi bare er gjester. Vi vasker gangene deres, steller de gamle på sykehjemmene deres, og barna i barnehagene deres. Vi ønsker ingen problemer, det er så. Men snakker de stygt om vår Profet, må vi svare, hundre prosent.

– Vi vet jo, når vi kommer hit, at de andre ikke er muslimer, sier Fatma, som er fra Syria. ? De må kunne være som de er. Og vi skal respektere dem. Vi kommer fra muslimske land og til et kristent land. Her kjenner de ikke vår Profet. Derfor vet de ikke hva de gjør, når de snakker nedsettende om ham. Vi bryr oss ikke om hva de sier.

– Det er ikke riktig, sier Aisha, som er fra Pakistan. ? I hvert fall er det ingen unnskyldning. De kan lete på internett, og få den kunnskapen de trenger.

– Vi skal ikke gjøre noe galt, sier Amira, hun er fra Somalia. – Hvis kristne ikke snakker stygt om oss, så snakker ikke vi stygt om dem. I hovedstaden Mogadishu i Somalia, der jeg kommer fra, er alle innbyggerne muslimer. Men i byen finnes det en stor kirke, ja den er større enn noen moské. De kristne kommer fra ambassadene. Når de går til kirken på søndagen, så sier vi ?hei? til dem. Vi sier ikke ?salaam?, som er en muslimsk hilsen. Men vi hilser vennlig på dem, og ønsker dem en god dag.

– Men hvorfor lager de slike tegninger? spør Zeineb, som er fra Libanon. – Jeg tror det er noen som vil ødelegge, både i Norge og Danmark, og sikkert også andre steder. De vil muslimer skal gjøre dumme ting. Men muslimer må være tålmodige, og ikke reagere på slikt.

– Det er sant som du sier, mener Fadimo, hun er fra Somalia, – at Norge er et bra land. Barna våre går på skole. Det kan vi også gjøre. Vi får lov til å bygge moskéer. Kanskje får vi også jobb. Kvinner kan gå med hijab. Vi vil ikke ødelegge dette. Vi skal ikke bry oss.

– Vi må vise respekt, sier Asra, som er fra Syria. ? Men sier de stygge ting, må vi kunne svare på det. Det er ikke terror. Vi ønsker et fredelig liv. Og vi verken drikker eller lyver.

– Det er ikke riktig! sier Mariam, som er fra Pakistan. ? Jeg satt en gang på trygdekontoret, og en pakistaner løy om en sykmelding. Det skjedde på selve ramadan! Jeg gikk hjem og gråt. Det er ikke rart de ikke respekterer oss, når vi kan gjør slike ting.

– Nordmenn lyver også om sykmelding, sier Kausar, som er fra Uganda. ? Mange av dem lyver og drikker. Det hender noen stjeler også. Det har jeg selv sett.

– Det er nyttig at muslimer kommer til Vesten, mener Amina, som er fra Pakistan. ? I Amerika, England og Norge er det mange som blir muslimer. Det er fint at muslimer kommer til kristne land. Vi handler med dem også. Og alle tjener på det. Vi åpner butikker – med klær, krydder og parfyme, og kristne handler hos oss. Vi må respektere hverandre.

Ja, et enkelt referat, altså, fra en samtale blant innvandrerkvinner. Alle var de muslimer. Og kan hende blir dette en konklusjon: Må vi opp av skyttergraver, rundt de store prinsipper, og over på mer dagligdagse ting? Da blir folkeskikk et viktig element! Om vil skal unngå Arild Haalands vyer.

22310cookie-checkMer om folkeskikk