Samfunnsspørsmål

Hvem kan muslimer gifte seg med?

Hvem kan en muslimsk mann eller kvinne gifte seg med? Det blir et vanligere spørsmål! For å finne svar kan vi gå til tradisjonen; hva som har vært vanlig blant muslimer. Eller vi kan gå til Koranen. For kan hende sier den noe annet? Det gjør den.


Koranen stiller menn og kvinner likt når det gjelder å inngå ekteskap. I tradisjoner er et annet syn. Der blir dette hevdet: Mannen er «dominerende» i familien, han må være muslim for det er han som påvirker barna og sikrer at de blir muslimer, han fastsetter islamske normer. Kvinnen derimot, er for «følsom», heter det, og for «sårbar» og «lett påvirkelig» – og dette «av natur», blir det sagt. Men det er menns tolkning! Og ikke Koranens.

Det finnes sterke og faste kvinner! Og sterke og faste menn! De skal lære å leve sammen. Slik Koranen sier; det er vår tids krav.

Koranen
Om vi holder oss til Koranen. Da legger vi dette til grunn. «Menn! Gift dere ikke med kvinner som setter noe annet lik Gud, før de tror! Og kvinner! Gift dere ikke med menn setter noe annet lik Gud, før de tror! (Koranen 2,221) Altså: Menn og kvinner behandles likt!

Hvem er det som «tror», og som en kan gifte seg med; likt for både muslimske menn og muslimske kvinner?

Koranen sier: «Muslimer som tror, jøder og andre som tror, kristne – ja, hver den som tror på Gud og Den siste dagen og gjør det som er godt, skal ikke frykte eller sørge.» (5,69)

Her er det mange som «tror»: muslimer, kristne og andre – ja, egentlig alle som er monoteister; som tror på én Gud! I tillegg må det være en person gjør godt, sier Koranen – altså er et godt menneske! Og en slik kan du gifte deg med! Om du er muslimsk kvinne eller mann! Det fremgår av Koranen.

Bokens folk
En muslim kan gifte seg med en som «tror» og gjør godt. Koranen minner et sted om at en muslimsk mann kan gifte seg med en god kvinne fra «Bokens folk». Men sier ikke at en muslimsk kvinne ikke kan på samme vis, kan gifte seg med en god person fra «Bokens folk»! Altså: Prinsippet står fast! Mann og kvinne behandles likt!

Hvem er «Bokens folk»? Alle folk har fått et «sendebud», sier Koranen, og da eventuelt med en Bok; en Åpenbaring. Men ikke alle åpenbaringer er bevart. Med «Bokens folk» menes først og fremst muslimer, kristne, jøder. Men mange andre trosoppfatninger kan også inkluderes. Og muslimske menn og kvinner kan gifte seg med kvinner og menn fra disse «Bokens folk», ifølge Koranen. Eller som det også står: Med kvinner og menn «som tror».

Vi legger dette til grunn! Bygg gode ekteskap på det.

16900cookie-checkHvem kan muslimer gifte seg med?