Samfunnsspørsmål

Kjønn er viktig

Er det viktig om du er født gutt eller jente? Nå reises spørsmålet på alvor av politikere og andre i media. Det er et spørsmål som er «inne» – men burde være langt borte.


«I fremtiden kan vi tenke oss et samfunn hvor stadig flere velger å definere seg som hverken mann eller kvinne – men som et formelt akseptert felleskjønn – gjerne «hen» – slik vi ser det i Danmark og i Sverige», sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (Venstre), til VG.

«Felleskjønn»? Nei, kjønn er viktig! All fornuft tilsier det. Natur gjør det samme!

* Det er farlig å si til barn at de alle er et ‘flytende’ kjønn.

* Nå angripes dem som sier «det er menn og det er kvinner, og det er en grunnleggende forskjell mellom dem».

* Feminister har hevdet at kjønn er en sosial konstruksjon og ikke et biologisk faktum, men de tar feil!

* Du kan si Vesten på en reise, der skilsmisse og enslig foreldreskap til homofile ekteskap som tidligere ble sett som en ulempe eller feil, er blitt overført til en menneskerett.

* Kjønn er ikke utsatt, for det er forankret i en uforanderlig virkelighet.

Kilde: Melanie Phillips i The Spectator, 30. January 2016.

19640cookie-checkKjønn er viktig